Aktualnie jesteś: Rezydencje

Rezydencje artystyczne dla zespołów teatralnych i indywidualnych twórców

październik 2021 – październik 2022

Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu, jako instytucja skupiona na wspieraniu samorozwoju, zespołowości oraz pogłębianiu różnych aspektów pracy teatralnej, tworzy warunki i przestrzeń do pobytów rezydencjalnych nakierowanych na twórczy dialog z tradycją i doskonalenie rzemiosła. Instytut proponuje szczególny model rezydencji artystycznych – dla zespołów teatralnych i artystów indywidualnych – skupiony przede wszystkim na pracy wewnętrznej oraz pracy w procesie.

Pobyt w siedzibie Instytutu we Wrocławiu, nawiązujący do uniwersyteckich programów „research in practice” („badanie w praktyce”), obejmie m.in. rozwijanie przedstawionego w zgłoszeniu tematu – zakończonego pokazem pracy lub prezentacją dokumentacji z jej przebiegu, wzięcie udziału w praktycznej pracy studiów i artystów działających w Instytucie – m.in. Kokyu, Nucleus, Voice In Progress, Szkoły Reny Mireckiej SŁOŃCE i Teatru ZAR, oraz możliwość kwerend w Czytelni Instytutu. W określonych przypadkach będzie istniała możliwość, by rozwijać swoje projekty pod okiem wybranych specjalistów – liderów i członków współpracujących z Instytutem studiów.

Koordynacja: Magdalena Mądra: m.madra@grotowski-institute.pl

Lista indywidualnych artystów i zespołów

REZYDENCJE INDYWIDUALNE

Paige Rogers: Rodzinne miasta jako miejsca wygody i przynależności, miejsce, gdzie się pozostaje i/lub Rodzinne miasta jako miejsca toksyczności i błędnych wyobrażeń, miejsce, z którego się ucieka 11/10/2021 ‒ koniec czerwca 2022

Palina Dabrawolskaja: Sarmacja 29/10 – 01/12/2021
Prezentacja dla publiczności: Muzodrama „Sarmacja”, 29/11/2021, Studio Na Grobli

Szigeti Bálint Barabás: Ciało jako trauma 8/11 – 11/12/2021

Kacper Słowik: Żelazo (II). Dalsze badania nad strukturami melodycznymi estońskich pieśni regilaul w odniesieniu do wokalnych manifestacji płaczu w nawiązaniu do zasad sztuki opowiadania naqqāli 8/11 – 11/12/2021

Tommaso Soriani: Koncepcja wcielenia w twórczości Jerzego Grotowskiego 8/11 ‒ 11/12/2021

Paweł Bernadowski: O pięknie. Traktat niepoważny 8/11 ‒ 11/12/2021

Sayeh Parsaei: Opuściliśmy samych siebie 8/11 ‒ 11/12/2021

Maria Augusta Coelho Novais: Projekt Mariposa ‒ holistyczna cielesna praca artystyczna jako jeden ze sposobów na upodmiotowienie kobiet 8/11 ‒ 11/12/2021

Elisabeth Gunawan: Mityczna sztuka opowiadania 10/01 ‒ 13/02/2022

Ruth Núñez Lopez: Żyć w moim prawdziwym głosie 10/01 – 13/02/2022

Sarah Kaurin Jonassen: Sense 23/01 – 13/02/2022

Ellie Brewster: Kobiecy gniew/Uwolnić sukę 10/01 – 13/02/2022

Malina Barcikowska: Ciało w doświadczeniu estetycznym 10/01 – 13/02/2022

Gaia Mencagli: To jest czerwone! 10/01 – 13/02/2022

Anna Olkinuora: Echa wcielone. Długofalowe artystyczne badanie wiedzy wcielonej (niejawnej) i ciała jako nośnika informacji 10/01 ‒ 13/02/2022

Maria Floratou: Miejsca to dźwięki ‒ pieśń Ilionu 10/01 ‒ 13/02/2022

Michele Lucchetti: Tworzenie spektaklu teatralno-naukowego: od improwizowanych materiałów aktorskich do dramaturgii narracyjnej 10/01 ‒ 13/02/2022

Sabri Zekri: W stronę scenicznej płci. Recykling płci aktora poprzez technikę imitacji naghshpooch
10/01 ‒ 13/02/2022

Magdalena Stawman-Tuka: W poszukiwaniu „ciała”. Upiory 27/01–3/03/2022

Ioanna Chloe Voulgari: Płynność jako brak przemocy (w toku) 14/02 – 20/03/2022

Michał Przybyła: Czarny to mój szczęśliwy kolor 7/03 – 10/04/2022

Paweł Sablik: Rekonstrukcje. Ćwiczenia 19/07 – 22/08/2022

Ewa Mazgajska: Jak pracować z osobistym materiałem aktora? 27/08 – 30/09/2022

Mohammad Reza Aliakbari: Performowanie poznawcze: metodologia budowania i rozbudowywania psychofizycznego treningu performera 27/08‒30/09/2022

María Teresa Tarazona Garrido: Kartografie pamięci/Cartografías de la memoria 27/08 – 30/09/2022

Gintarė Šmigelskytė: ŠAAŠ. Proces indywiduacji (J.C. Jung) i poszukiwanie punktów styku teatru fizycznego i postdramatycznego 27/08 ‒ 30/09/2022

Isabel Corzo: ENTROPIA 27/08 – 30/09/2022

Noelia Pérez: Ostatnie listy ‒ poszukiwania w obszarze słów, samobójstwa i akompaniamentu 27/08 – 30/09/2022

Każda rezydencja indywidualna zakończy się otwartą prezentacją dla publiczności. Pierwszy pokaz pracy – Paliny Dabrawolskoj – odbędzie się 29 listopada 2021.

 

REZYDENCJE ZESPOŁOWE
Direct Message Collective: Adaptacja 15–20/12/2021
Pokaz pracy: 20/12/2021, Studio Na Grobli

TUKA WACH: I jego sobowtór (tytuł roboczy) 10–26/01/2022
Pokaz pracy: 26/01/2022, Studio Na Grobli

Communitas Spontanea: U sonu a ballu 17/01 – 7/02/2022
Pokaz pracy: 7/02/2022, Studio Na Grobli

Warszawskie Towarzystwo Sceniczne we współpracy z Julianną Bloodgood i Katarzyna Szwed: Little Thunder 1/02 – 6/03/2022
Pokaz pracy: 5 lub 6/03, Brzezinka, leśna baza Instytutu Grotowskiego

Fundacja Sztuka Łączenia (Wrocław): Kościół Kobiet 25/04 – 8/05 2022
Pokaz pracy: 8/05/2022, Studio Na Grobli

Niezależny projekt Screendance: O męskości. W poszukiwaniu zdrowego maskulinizmu 30/05 – 12/06/2022
Pokaz pracy: 12/06/2022, Studio Na Grobli

Hydra Theatre: Służące. Poszukiwania skupione wokół ról w relacjach władzy 12‒25/09/2022
Pokaz pracy: 25/09/2022, Brzezinka, leśna baza Instytutu Grotowskiego

 

Rezydencje realizowane jest w ramach przygotowań do objęcia przez Wrocław tytułu Światowej Stolicy Sztuk Performatywnych 2022/2023 przyznawanej przez ITI/UNESCO.
Instytut im. Jerzego Grotowskiego jest członkiem ITI/UNESCO Network for Higher Education in the Performing Arts. www.iti-worldwide.org/highereducation

Otwarte prezentacje

Sarmacja

Sarmacja

Muzodrama Paliny Dabrawolskoj
29/11/2021, 19:00
Studio Na Grobli

logo_circle_color_EN_cmyk