Aktualnie jesteś: Otwarty Uniwersytet Poszukiwań / Kursy wiodące / Stulecie aktorów. Sztuka aktorska w teatrze Zachodu między XIX a XXI wiekiem

Dramaturgia praktyczna, czyli aktorstwo XIX wieku w działaniu

Warsztaty dr Agnieszki Wanickiej dla grupy roboczej w ramach OUP

30/11/2013 {sobota}
Sala Kinowa

Podejmując pomysł prof. Dariusza Kosińskiego, chciałabym zaprosić uczestników warsztatów na ryzykowną (!) wyprawę w fascynujący świat aktorstwa XIX wieku. Korzystając z różnorodnych materiałów źródłowych (podręczniki aktorskie, recenzje, wspomnienia, fotografie, teksty dramatyczne, afisze etc.), spróbujemy doświadczyć w praktyce i zrozumieć zasady tworzące dawne rzemiosło aktorskie. Poznać tajniki pracy nad rolami wielkich gwiazd, których kreacje przeszły do legendy historii teatru polskiego. Na czym polegała ich siła i skuteczność?

W pierwszej części warsztatów na podstawie ćwiczeń z podręczników dawnych nauczycieli aktorstwa (Jana Jasińskiego, Emila Derynga i Alojzego Trapszo) uruchomimy ciało na modłę obowiązującą w XIX wieku i przejdziemy przez wybrane ćwiczenia na mimikę. W drugiej części warsztatów zajmiemy się kwestiami dotyczącymi charakteryzacji i kostiumu. Ćwiczeniom praktycznym towarzyszyć będzie także analiza fotografii teatralnych. Wspólnie przeczytamy sztukę Józefa Blizińskiego Marcowy kawaler, zastanawiając się nad wykonaniem poszczególnych ról i rozegraniem sytuacji scenicznych, próbując doświadczyć w działaniu energii dawnego teatru.

Agnieszka Wanicka – asystent w Katedrze Teatru i Dramatu Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej zainteresowania badawcze obejmują sztukę aktorską przełomu XIX i XX wieku, reżyserię, fotografię teatralną i sztukę filmową. Uczestniczy w projekcie „Teatry we Lwowie 1789–1945”, gdzie opiekuje się zbiorami ikonograficznymi. Opublikowała: Polskie piśmiennictwo teatralne XIX wieku, t. 1, W stronę praktyki − podręczniki sztuki aktorskiej (Kraków 2007) oraz monografię Dramat i komedia Teatrów Warszawskich 1868–1880 (Kraków 2011).

  • Jan Tomasz Seweryn Jasiński: Teoria sztuki dramatycznej, [w:] Polskie piśmiennictwo teatralne XIX wieku, t. 1: W stronę praktyki – podręczniki sztuki aktorskiej, wyb. i opr. Dariusz Kosiński, Agnieszka Marszałek, Agnieszka Wanicka przy współpracy Agnieszki Narębskiej, Kraków 2007, s. 145–222.
  • Józef Bliziński: Marcowy kawaler (dowolne wydanie).