Aktualnie jesteś: Otwarty Uniwersytet Poszukiwań / Kursy wiodące

Stulecie aktorów. Sztuka aktorska w teatrze Zachodu między XIX a XXI wiekiem

Idea

Po ubiegłorocznym kursie wiodącym, w czasie którego zadawaliśmy pytania twórcom Wielkiej Reformy Teatru od Craiga do Brechta, proponujemy kolejną próbę eksploracji i zrozumienia tego, co wydarzyło się w teatrze ubiegłego wieku. Tym razem chcemy przyjrzeć się przemianom dokonanym i niedokonanym w sztuce aktorskiej.

Po wieku pary, elektryczności i teatru – wieku XIX, w którym sztuka sceniczna osiągnęła w kulturze Zachodu bezprecedensową popularność, wielką siłę, a w końcu i społeczny prestiż, stulecie kolejne było czasem nieustającego jej kryzysu. Upadek teatru wieszczono przez całe niemal sto lat, jednocześnie proponując coraz to nowe środki zaradcze, prowadząc intensywne poszukiwania, co kilka lat odkrywając nowe „metody”. W efekcie ów trwający od ponad stu lat kryzys jest (jak pisał o nim Jean-Pierre Sarrazac) okresem niezwykle twórczym.

W sposób szczególny owa kryzysowa kreatywność, owo nieustanne poszukiwanie nowych dróg dotykało sztuki aktorskiej. O ile w pierwszych dekadach XX wieku można było odnieść wrażenie, że nowy teatr powstanie dzięki przemianom przestrzeni i interwencjom plastyków, o tyle już wkrótce stało się jasne, że najważniejsze będą przemiany odnoszące się do „artystów dramatycznych”. I rzeczywiście: to aktorstwo stało się dziedziną, w której teatr XX wieku dokonał największych zmian i największych odkryć, inspirujących także inne dziedziny sztuki i nauki. W tym znaczeniu można o tym minionym wieku powiedzieć, że był stuleciem aktorów.

Oczywiście w ciągu jednorocznego cyklu wykładów i warsztatów nie jesteśmy w stanie zmierzyć się z wszystkimi przejawami owego niezwykle intensywnego ruchu. Na miarę naszych możliwości chcemy jednak zaprosić do wzięcia udziału w kilku przybliżeniach, które częściowo tylko dotyczyć będą konkretnych artystów, a w zdecydowanej większości mają za zadanie prezentację swoistych kultur teatralnych zbudowanych wokół określonych praktyk aktorskich i oryginalnej filozofii aktorstwa. Pozostajemy jednak wyłącznie w kręgu teatru europejskiego, dążąc przy tym do ukazania jego różnorodności i odmienności sposobów rozumienia i uprawiania aktorstwa.

Opiekun naukowy: prof. Dariusz Kosiński
Koordynatorki: Sylwia Fiałkiewicz, Karolina Wycisk

Program

pt.
29/11/2013
18:00
Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze
Piękne i prawdziwe. Sztuka aktorska „wieku pary, elektryczności i teatru” na przykładzie polskiej „epoki gwiazd”

Wykład prof. Dariusza Kosińskiego w ramach OUP

Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze
sob.
30/11/2013
 
Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze
Dramaturgia praktyczna, czyli aktorstwo XIX wieku w działaniu

Warsztaty dr Agnieszki Wanickiej dla grupy roboczej w ramach OUP

Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze
pt.
13/12/2013
18:00
Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze
Aktor – świadek – spełnik, według Juliusza Osterwy

Wykład dr. hab. Ireneusza Guszpita w ramach OUP

Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze
sob.
14/12/2013
 
Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze
Aktorstwo: naśladowanie, przeżywanie, przeistoczenie, obrzędowość?

Warsztaty dr. hab. Ireneusza Guszpita dla grupy roboczej w ramach OUP

Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze
pt.
17/01/2014
18:00
Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze
„Prawdziwi uczniowie nigdy nie są uczniami”. Jewgienij Wachtangow i Michaił Czechow wobec Stanisławskiego

Wykład dr hab. Katarzyny Osińskiej w ramach OUP

Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze
sob.
18/01/2014
 
Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze
Tradycja Stanisławskiego w aktorstwie rosyjskim XX wieku

Warsztaty dr hab. Katarzyny Osińskiej dla grupy roboczej w ramach OUP

Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze
pt.
14/02/2014
18:00
Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze
Arka Nowego Teatru – Copeau i jego młodzi uczniowie

Wykład dr. Piotra Olkusza w ramach OUP

Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze
sob.
15/02/2014
 
Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze
Arka Nowego Teatru – Copeau i jego młodzi uczniowie

Warsztaty dr. Piotra Olkusza dla grupy roboczej w ramach OUP

Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze
pt.
28/02/2014
18:00
Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze
Między słowem a sceną. Aktor realistyczny na brytyjskich scenach po 1945 roku

Wykład dr. Michała Lachmana w ramach OUP

Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze
pt.
28/02/2014
 
Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze
Między słowem a sceną. Aktor realistyczny na brytyjskich scenach po 1945 roku

Warsztaty dr. Michała Lachmana dla grupy roboczej w ramach OUP

Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze
pt.
14/03/2014
18:00
Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze
Od tekstu dramatycznego do ciała-słowa. Włoska tradycja teatralna w XX wieku

Wykład dr Katarzyny Woźniak w ramach OUP

Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze
sob.
15/03/2014
 
Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze
Od tekstu dramatycznego do ciała-słowa. Włoska tradycja teatralna w XX wieku

Warsztaty dr Katarzyny Woźniak dla grupy roboczej w ramach OUP

Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze
pt.
21/03/2014
18:00
Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze
Wczesny i późny Stanisławski: joga i pamięć emocjonalna a analiza działań

Wykład prof. Siergieja Czerkasskiego w ramach OUP

Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze
sob.
22/03/2014
 
Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze
Mewa w lustrze systemu Stanisławskiego

Warsztaty prof. Siergieja Czerkasskiego dla grupy roboczej w ramach OUP

Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze
sob.
22/03/2014
18:00
Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze
Bolesławski: Życie i czyny teatralnego ułana w Rosji i Ameryce

Wykład prof. Siergieja Czerkasskiego w ramach OUP

Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze
pt.
11/04/2014
18:00
Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze
Po Brechcie – sztuka aktorska w teatrze niemieckim na przełomie XX i XXI wieku

Wykład dr Anny Róży Burzyńskiej w ramach OUP

Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze
sob.
12/04/2014
 
Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze
HamletMaszyna i histeryczne kobiety

Seminarium dr Anny Róży Burzyńskiej dla grupy roboczej w ramach OUP

Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze
pt.
16/05/2014
18:00
Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze
Od ciała nieistniejącego do ciała-podmiotu. Cielesność aktora w polskim teatrze repertuarowym ostatniego półwiecza

Wykład dr Beaty Guczalskiej w ramach OUP

Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze
sob.
17/05/2014
 
Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze
Od ciała nieistniejącego do ciała-podmiotu. Cielesność aktora w polskim teatrze repertuarowym ostatniego półwiecza

Seminarium dr Beaty Guczalskiej dla grupy roboczej w ramach OUP

Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze
pt.
06/06/2014
19:00
Instytut Grotowskiego, Sala Teatru Laboratorium, Przejście Żelaźnicze
Z perspektywy praktyków

Spotkanie z Anną Zubrzycki, Krzysztofem Globiszem i Krzysztofem Kulińskim, prowadzenie Jarosław Fret i Paweł Passini, w ramach kursu wiodącego Otwartego Uniwersytetu Poszukiwań „Stulecie aktorów. Sztuka aktorska w teatrze Zachodu między XIX a XXI wiekiem”

Instytut Grotowskiego, Sala Teatru Laboratorium, Przejście Żelaźnicze
sob.
07/06/2014
 
Instytut Grotowskiego, Sala Teatru Laboratorium, Przejście Żelaźnicze
Stulecie aktorów. Sztuka aktorska w teatrze Zachodu między XIX a XXI wiekiem

Konferencja podsumowująca kurs wiodący Otwartego Uniwersytetu Poszukiwań 2013/2014, z udziałem grupy roboczej oraz prof. Ewy Guderian-Czaplińskiej i dr. Piotra Olkusza

Instytut Grotowskiego, Sala Teatru Laboratorium, Przejście Żelaźnicze