Seminarium dr Anny Róży Burzyńskiej dla grupy roboczej w ramach OUP

12/04/2014 {sobota}
Sala Kinowa

Warsztaty poświęcone będą badaniu relacji między metamorfozami postaci dramatycznej a przemianami modelu aktorstwa. Punktem wyjścia będzie analiza wybranych dramatów Heinera Müllera, Elfriede Jelinek oraz René Pollescha. Na podstawie ich lektury (a także projekcji fragmentów ich scenicznych realizacji) prześledzić można ewolucję zachodzącą na dwóch kluczowych poziomach sztuki aktorskiej: posługiwania się językiem oraz operowania ciałem. Droga od Müllerowskiego HamletaMaszyny do histerycznych kobiet René Pollescha to historia wzrastającej emancypacji aktora, tropem wyznaczonym przez metodę Brechta coraz dalej odchodzącego od reguł mimetycznej teatralnej reprezentacji w kierunku dyskursywnej prezentacji.

 

Dr Anna Róża Burzyńska – adiunkt w Katedrze Teatru i Dramatu Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej zainteresowania badawcze obejmują przede wszystkim najnowszy teatr europejski oraz dramat polski i niemiecki od XIX wieku po współczesność, a także związki między teatrem a muzyką. Zajmuje się również krytyką teatralną. Od 2000 roku współredaguje Gazetę Teatralną „Didaskalia”. W latach 2004–2010 była recenzentką „Tygodnika Powszechnego”. Jako kuratorka współpracowała z krakowskim Instytutem Goethego i Ośrodkiem Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, a jako dramaturg – ze Stefanem Kaegim i Larsem Janem.

I. Teksty dramatyczne
• Heiner Müller: Hamlet Maszyna, przełożył Jacek St. Buras, Księgarnia Akademicka, Kraków 2000.
• Elfriede Jelinek: Kupieckie kontrakty, przełożyli Małgorzata Sugiera i Mateusz Borowski, Księgarnia Akademicka, Kraków 2010.
• René Pollesch: Halo Hotel!, przełożyła Dorota Sajewska, Warszawa 2007 (seria Nowa Dramaturgia TR).
II. Teksty teoretyczne
• Hans-Thies Lehmann: Od sensu do sensualności, przełożył Krzysztof Zajas, „Didaskalia” 2002 nr 51–52, s. 133–136.
• Erika Fischer-Lichte: Estetyka performatywności, przełożyli Mateusz Borowski i Małgorzata Sugiera, Księgarnia Akademicka, Kraków 2008, s. 121–164, 223–258.