Aktualnie jesteś: Otwarty Uniwersytet Poszukiwań / Kursy wiodące / Stulecie aktorów. Sztuka aktorska w teatrze Zachodu między XIX a XXI wiekiem

Po Brechcie – sztuka aktorska w teatrze niemieckim na przełomie XX i XXI wieku

Wykład dr Anny Róży Burzyńskiej w ramach OUP

11/04/2014 {piątek} 18:00
Sala Kinowa

Wstęp wolny

Wykład poświęcony będzie metodom aktorskim reprezentatywnym dla teatru niemieckiego po 1989, na różne sposoby odwołującego się do dziedzictwa Bertolta Brechta. Zanalizowane zostaną fragmenty spektakli Heinera Müllera, Christopha Marthalera, Heinera Goebbelsa, Thomasa Ostermeiera, Franka Castorfa, René Pollescha oraz Christopha Schlingensiefa. Przemiany niemieckiego aktorstwa ukazane zostaną w perspektywie przemian kulturowych, politycznych i społecznych oraz w powiązaniu z metamorfozami dominujących form teatralnych: zmieniającym się statusem tekstu dramatycznego, wzrastającym umuzycznieniem i mediatyzacją, ciągłą oscylacją między sensem a sensualnością (wedle formuły Hansa-Thiesa Lehmanna).

Dr Anna Róża Burzyńska – adiunkt w Katedrze Teatru i Dramatu Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej zainteresowania badawcze obejmują przede wszystkim najnowszy teatr europejski oraz dramat polski i niemiecki od XIX wieku po współczesność, a także związki między teatrem a muzyką. Zajmuje się również krytyką teatralną. Od 2000 roku współredaguje Gazetę Teatralną „Didaskalia”. W latach 2004–2010 była recenzentką „Tygodnika Powszechnego”. Jako kuratorka współpracowała z krakowskim Instytutem Goethego i Ośrodkiem Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, a jako dramaturg – ze Stefanem Kaegim i Larsem Janem.