Aktualnie jesteś: Otwarty Uniwersytet Poszukiwań / Kursy wiodące / Stulecie aktorów. Sztuka aktorska w teatrze Zachodu między XIX a XXI wiekiem

Od ciała nieistniejącego do ciała-podmiotu. Cielesność aktora w polskim teatrze repertuarowym ostatniego półwiecza

Seminarium dr Beaty Guczalskiej dla grupy roboczej w ramach OUP

17/05/2014 {sobota}
Sala Kinowa

Warsztaty/seminarium będą polegały na oglądaniu fragmentów ról zarejestrowanych na taśmie filmowej i na fotografiach, oraz próbie uchwycenia i interpretacji przekazu aktorskiego, płynącego z rozegrania własnej cielesności na scenie.

Beata Guczalska – teatrolog i krytyk teatralny, absolwentka teatrologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie, od 2012 dziekan Wydziału Reżyserii Dramatu.