Aktualnie jesteś: Otwarty Uniwersytet Poszukiwań / Kursy wiodące / Stulecie aktorów. Sztuka aktorska w teatrze Zachodu między XIX a XXI wiekiem

Aktorstwo: naśladowanie, przeżywanie, przeistoczenie, obrzędowość?

Warsztaty dr. hab. Ireneusza Guszpita dla grupy roboczej w ramach OUP

14/12/2013 {sobota}
Sala Kinowa

Pytania pomocnicze:
– jest sztuką?
– jest sztuką najtrudniejszą?
– jest stanem łaski?

W trakcie zajęć warsztatowych podjęta zostanie próba analizy sztuki aktorskiej według sformułowanych przez Osterwę – w porządku wartościującym – sposobów jego uprawiania.

Prof. dr hab. Ireneusz Guszpit – nauczyciel akademicki (Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Aktorski wrocławskiej PWST), edytor czterech tomów (w tym dwóch z Dariuszem Kosińskim) i interpretator spuścizny rękopiśmiennej Osterwy, miłośnik biegania długodystansowego (m.in. kilkadziesiąt maratonów, najlepszy czas: 3,08,08).

• Juliusz Osterwa: Z zapisków, wybór i opracowanie Ireneusz Guszpit, Wiedza o kulturze, Wrocław 1992; tu przede wszystkim teksty do haseł rzeczowych: aktor, teatr, Wielka Przemiana, Dal, Genezja.
• Juliusz Osterwa: Antygona, Hamlet, Tobiasz dla Teatru Społecznego, wstęp, opracowanie i redakcja Ireneusz Guszpit, Dariusz Kosiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007; tu: Wprowadzenie do Hamleta, s. 103–123.