Aktualnie jesteś: Otwarty Uniwersytet Poszukiwań / Kursy Wiodące / Stulecie aktorów. Sztuka aktorska w teatrze Zachodu między XIX a XXI wiekiem

Aktor – świadek – spełnik, według Juliusza Osterwy

Wykład dr. hab. Ireneusza Guszpita w ramach OUP

13/12/2013 {piątek} 18:00
Sala Kinowa

Wstęp wolny

Juliusz Osterwa (1885–1947) – aktor, reżyser, pedagog, społecznik, wizjoner i ideowiec teatru. Założyciel, wspólnie z Mieczysławem Limanowskim, Teatru Reduta (1919), swoistego laboratorium, w którym poszukiwano „dróg i sposobów do odkrycia polskiego oblicza teatru”, przede wszystkim poprzez „budowanie od podstaw nowej psychiki aktora polskiego”. Wykład przedstawi zręby owej budowli.

Prof. dr hab. Ireneusz Guszpit – nauczyciel akademicki (Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Aktorski wrocławskiej PWST), edytor czterech tomów (w tym dwóch z Dariuszem Kosińskim) i interpretator spuścizny rękopiśmiennej Osterwy, miłośnik biegania długodystansowego (m.in. kilkadziesiąt maratonów, najlepszy czas: 3,08,08).