Aktualnie jesteś: Otwarty Uniwersytet Poszukiwań / Kursy wiodące / Stulecie aktorów. Sztuka aktorska w teatrze Zachodu między XIX a XXI wiekiem

Od tekstu dramatycznego do ciała-słowa. Włoska tradycja teatralna w XX wieku

Warsztaty dr Katarzyny Woźniak dla grupy roboczej w ramach OUP

15/03/2014 {sobota}
Sala Kinowa

Warsztaty poświęcone będą praktycznym aspektom pracy performera epickiego: sposobowi gromadzenia źródeł i konstruowania „ciała-dla-tekstu” na przykładzie Opowieści o Vajont Marca Paoliniego i Gabriela Vacisa oraz Totemu Alessandra Baricco i Gabriela Vacisa.

Katarzyna Woźniak jest adiunktem w Katedrze Języka i Kultury Włoskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, kierownikiem Zespołu Komparatystyki Teatru, sekretarzem Stowarzyszenia Italianistów Polskich. Zajmuje się historią współczesnego teatru włoskiego oraz komparatystyką teatru. Jako autorka i tłumaczka współpracuje na stałe z wydawanym przez Instytut Grotowskiego internetowym czasopismem „Performer”, dla którego przełożyła m.in. teksty Eugenia Barby, Ferdinanda Tavianiego i Jean-Marie Pradiera. Od 2016 roku członek redakcji. Redaktorka serii wydawniczych „Meridiana” i „Meridiana. Classic”, poświęconych współczesnemu teatrowi włoskiemu i klasykom literatury włoskiej. Tłumaczka książki Gabriela Vacisa Dziesięć dni z Grotowskim, autorka książki Przed Grotowskim. Przewodnik po Włoszech teatralnych (w przygotowaniu). Inicjatorka i koordynatorka (2015–2017) Krakowskich Spotkań Italianistycznych, corocznych spotkań z tłumaczami i badaczami przekładów.