Aktualnie jesteś: Otwarty Uniwersytet Poszukiwań / Kursy wiodące / Stulecie aktorów. Sztuka aktorska w teatrze Zachodu między XIX a XXI wiekiem

Między słowem a sceną. Aktor realistyczny na brytyjskich scenach po 1945 roku

Warsztaty dr. Michała Lachmana dla grupy roboczej w ramach OUP

1/03/2014 {sobota}
Sala Kinowa

Warsztaty tematycznie będą związane z zagadnieniami omówionymi podczas wykładu. W ich ramach zaprezentowane zostaną do dyskusji i analizy fragmenty nagrań ilustrujące modele i style aktorskiej gry w teatrze angielskim. Ponadto uczestnicy poproszeni zostaną o przeczytanie kilku artykułów stanowiących dodatkowy komentarz do omawianych zagadnień.

Dr Michał Lachman – adiunkt w Zakładzie Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się historią i teorią współczesnego teatru i dramatu brytyjskiego. Opublikował Brzytwą po oczach. Młodzi doświadczeni w angielskim i irlandzkim dramacie lat dziewięćdziesiątych (Kraków 2007). A także przekłady: William Hogarth,Analiza piękna (Gdańsk 2008) i Eli Rozik, Korzenie teatru (Warszawa 2011).