Aktualnie jesteś: Otwarty Uniwersytet Poszukiwań / Kursy wiodące / Stulecie aktorów. Sztuka aktorska w teatrze Zachodu między XIX a XXI wiekiem

Arka Nowego Teatru – Copeau i jego młodzi uczniowie

Warsztaty dr. Piotra Olkusza dla grupy roboczej w ramach OUP

15/02/2014 {sobota}
Sala Kinowa

W ramach warsztatów będziemy analizować i komentować niepublikowane w Polsce teksty Copeau z „okresu burgundzkiego” oraz teksty jego uczniów, przełożone po raz pierwszy na język polski na potrzeby Otwartego Uniwersytetu Poszukiwań.

Dr Piotr Olkusz – adiunkt w Katedrze Dramatu i Teatru Instytutu Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego, redaktor miesięcznika „Dialog”, recenzent portalu teatralny.pl. Zajmuje się współczesnym teatrem i dramatem europejskim oraz francuskim teatrem XVIII stulecia. Jest także tłumaczem tekstów teoretycznych i literackich.