Aktualnie jesteś: Rezydencje

Echa wcielone

Pokaz pracy Anny Olkinuory w ramach programu „Rezydencje artystyczne dla zespołów teatralnych i indywidualnych twórców”

pt. 11.02.2022, 18.30
Instytut Grotowskiego, Studio Na Grobli

 

W języku angielskim
Czas trwania: 45 min

Echa wcielone
Fot. Harsha Chawhan

Anna Olkinuora (Finlandia) jest artystką teatru i performansu. W swojej pracy kładzie duży nacisk na ruch i praktyki interdyscyplinarne. Ukończyła studia licencjackie w zakresie teatru fizycznego w St. Mary’s University College w Londynie oraz studia magisterskie na kierunku performans w przestrzeni publicznej w Fontys School of Fine and Performing Arts w Holandii. Ważnymi obszarami pracy artystki są: wiedza wcielona (niejawna), badanie relacji przestrzennych między ciałami oraz ciało jako autobiografia. Anna Olkinuora tworzy prace krytyczne wobec norm oraz ceni inkluzywność i niehierarchiczne przestrzenie pracy.

Pokaz pracy obejmie materiał, który artystka zgromadzi w przestrzeni prywatnej i publicznej podczas rezydencji, badając swoje artystyczne rozumienie przestrzeni poprzez ruch, taniec i słowo mówione.

Koncepcja i wykonanie: Anna Olkinuora
Opieka: Przemysław Błaszczak

Po pokazie, o godz. 19.30, odbędzie się spotkanie z rezydentką i opiekunem rezydencji.

Rezydencja „Echa wcielone”, 10.01 – 13.02.2022

„Echa wcielone” to projekt badawczy, poświęcony badaniu fenomenologicznego pojęcia doświadczalnej przestrzeni ciała i poszukiwaniu sposobów, w jakich jego rozumienie można wykorzystać jako podstawę do tworzenia spektakli. Projekt dostarczy nowej artystycznej wiedzy na temat ciała jako miejsca autobiograficznego performansu oraz ciała jako twórcy wiedzy. Poza tym badania doprowadzą do powstania metody tworzenia performansu, w której fundamentem pracy będzie rozumienie i doświadczanie przez ciało otaczającej go przestrzeni. Podczas rezydencji w Instytucie Grotowskiego Anna skupi się na badaniu, w jaki sposób przestrzeń publiczna i prywatna mogą wejść ze sobą w dialog oraz jak eksperymenty artystyczne w przestrzeni publicznej „przekładają się” na przestrzeń teatralną.

Rezydentka: Anna Olkinuora
Opieka: Przemysław Błaszczak