Eden

Rekolekcje parateatralne prowadzone przez Marca Balbiego Dipalmę w ramach SŁOŃCE Szkoły Reny Mireckiej

śr.–niedz. 22–26/09/2021
Brzezinka, leśna baza Instytutu Grotowskiego

Zapisy do 3 września
W języku angielskim

Eden
Fot. z materiałów Szkoły SŁOŃCE

„Eden” to poszukiwanie spotkania z Obecnością Natury i połączenia Ludzkiej Obecności z życiem wspólnoty. Prosimy i zachęcamy uczestników do stworzenia organicznej komunii, doświadczenia liminalnego, by na nowo stworzyć poczucie obecności w działaniach parateatralnych.

Relacja z Naturą jest aktualną i wieloaspektową kwestią. Według raportu IPCC (Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu) na temat globalnego ocieplenia mamy niewiele czasu na działanie. Musimy zmniejszyć wpływ człowieka na środowisko i zmienić naszą antropocentryczną wizję życia do 2030 roku.

Przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu nie można oddzielić od ekologii społecznej, która stanowi twórczą okazję do osobistej i społecznej przemiany. Jesteśmy porami roku i ich zmianami. Natura świata jest naturą nas samych. Jej równowaga – naszą równowagą. Nasze ciało i umysł składa się z naturalnych elementów: wody, ognia, powietrza, ziemi. Nie uzdrowimy ciała społecznego bez kontaktu z naturalnością.

Dlatego w twoich oczach widzę płynącą rzekę, a ujmując twoją dłoń, czuję dotyk minionych epok. Ciało może pamiętać nasz pierwszy deszcz, kiedy w lesie deszczowym zbudowaliśmy pierwsze schronienie. Spaliśmy wówczas pod gwiazdami i rozgrzewaliśmy się przy ogniu. Pieśń cykad była naszą pieśnią do porannego słońca. Jesteśmy zjednoczeni wgłębi serca – czasem mogę to poczuć.

Jesteśmy częścią stworzenia, jesteśmy twórcami, częścią procesu Czasu, który wyraża się w organicznym języku kształtów i kolorów naszej wspólnej Matki. Obecność drzewa, rzeki, zielonego trawnika, dojrzałej pszenicy to obecność braci i sióstr podczas odkrywania wspólnego życia.

Nasze spotkanie będzie przede wszystkim poszukiwaniem – w tańcu, pieśniach, działaniach, modlitwach – naturalnych elementów. Poszukiwanie Świętej Obecności i rytuału wiąże się z darem wspólnoty, spontanicznością natury i jej cyklami. Gdzie zamieszkuje głos, który przemawia bez słów, którego tańcem jest lot ptaków i rytm deszczu, a ruchem wędrówka słońca?
Obejmuję Was
Marco

Teraz, kiedy pada
jest deszcz
a kiedy pojawi się słońce
jest światło

wiatr wieje
na kamieniu mądrości
zna Czas
i Istotę

wibruję
to, o czym zapomniałem
to, czym jestem
to, co ciało pamięta

śpiew cykad
w słoneczne południe
tu, teraz, w szczęśliwych krokach,
na twojej gładkiej skórze

prowadź mnie do Raju
teraz na Ziemi
Jestem synem, córką
Przepastnej Miłości.

 

Elementy działania

 • Powitanie słońca: o świcie, w południe, o zachodzie słońca i przed snem.
 • Dynamiczne i statyczne medytacje o świcie i nocą.
 • Trening kreatywny oparty na przekazie Reny Mireckiej: hatha joga, ćwiczenia fizyczne, rozgrzewki, ćwiczenia plastyczne, głos i ćwiczenia plastyczne, improwizacja.
 • Tradycyjne pieśni i tańce indiańskie, kubańska santeria, hinduizm jako praktyka i podstawa do poszukiwań działań opartych na improwizacji.
 • Działania pozwalające uczestnikom odczuwanie kierunków świata.
 • Działania parateatralne.

Propozycje wspólnych poszukiwań

 • Poszukiwania wokół pieśni, tańców, modlitw, działań związanych z obecnością żywiołów.
 • Poszukiwania wokół powiązanych z żywiołami energii.
 • Poszukiwania wokół działań i rzemiosła.
 • Poszukiwania wokół tańca mocy zwierząt.
 • Poszukiwania wokół sposobu śpiewania, tańczenia, działania na podstawie „Pieśni stworzenia” św. Franciszka z Asyżu.
 • Poszukiwania pieśni, modlitw i tańców dla Matki Ziemi.

Życie we wspólnocie

 • Podział na grupy wykonujące określone czynności: gotowanie, sprzątanie, przygotowywanie zajęć.
 • Mężczyźni i kobiety śpią w osobnych pokojach.
 • Staramy się zachować ciszę.
 • Nie używamy telefonów ani laptopów, o ile to nie jest konieczne.

Dodatkowe informacje

Organizator zapewnia transport w obie strony.

Przyjazd do Brzezinki 21 września wieczorem, wyjazd do Wrocławia 27 września rano.

Fot. Rafał DębskiMarco Balbi Dipalma urodził się w 1982 roku w Angerze, we Włoszech. Ukończył Wydział Nauk o Dramacie, Sztuce i Muzyce na Uniwersytecie Bolońskim, a w 2018 roku ukończył kurs ekspertów edukacji społecznej i kulturalnej na Uniwersytecie Bolońskim. Od 2001 roku studiował i pracował z mistrzem Dimitrim Pasqualim, od którego nauczył się podstaw tradycyjnego aktorstwa. Od 2004 roku uczestniczy w parateatralnych laboratoriach Reny Mireckiej, z czasem zostając jej asystentem. Obecnie kontynuuje poszukiwania parateatralne w Instytucie Grotowskiego, gdzie jest liderem Szkoły Reny Mireckiej SŁOŃCE. W 2017 roku rozpoczął realizację własnych warsztatów parateatralnych „Przejście”, prowadzonych zgodnie z nauczaniem Reny. Studiował u niej trening wypracowany w Teatrze Laboratorium, ćwiczenia plastyczne, różne techniki medytacyjne, hathajogę, działanie i strukturę, proste tańce, pieśni, pracę z głosem, pracę wokalną z tekstem i pisanie pieśni.

Uczy jogi, tworzenia filmów wideo, tai chi chuan. Uczy się i trenuje tai chi chuan u mistrza Shi Rong Hua. Od 2015 roku jest asystentem Kristofera Twofeathersa, odprawiającego starożytne rytuały uzdrawiania, inipi gapi („ceremonię szałasu potu”) oraz wykonującego tańce i pieśni rdzennych Amerykanów. Prowadzi też badania nad tańcami kubańskiej Santerii. Pobiera nauki duchowe oraz uczy się jogi u hinduskiej mistrzyni Ammy.

Więcej informacji: facebook.com/thesuntheschoolofrenamirecka
instagram.com/thesun_schoolrenamirecka

youtube.com

6:00 powitanie słońca
6:30 medytacja
7:00–8:00 śniadanie
8:00–9:00 czas prywatny
9:00–10:00 praca grupowa dla wspólnoty: sprzątanie, gotowanie
10:30–12:00 sesja treningowa
12:00 powitanie słońca
12:30–14:00 obiad
14:00–15:00 praca grupowa dla wspólnoty: sprzątanie, gotowanie, odpoczynek
15:00–17:00 propozycje pracy grupowej
17:00 powitanie słońca

17:30–20:00 sesja treningu i poszukiwań, działanie parateatralne
20:00–21:00 kolacja
21:00 nocny spacer
21:30 pieśń
21:30–22:00 medytacja
22:00 powitanie słońca
22:30–5:00 czas ciszy

Koszt: 1600 PLN

Wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy przesyłać do 3 września 2021na adres m.balbi@grotowski-institute.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.