Aktualnie jesteś: Scena ukraińska

Eksploracja wolnego ciała | Досліджуючи вільне тіло

Warsztaty teatralne prowadzone przez Darię Bogdan dla osób w wieku 16+ | Театральний майстер-клас Дар’ї Богдан для осіб віком 16+

sob. 27.04.2024, 16.00–19.00
Sala Teatru Laboratorium Instytutu Grotowskiego
W języku ukraińskim i polskim

Zapisy do 25 kwietnia


Сб. 27.04.2024, 16.00–19.00
Зала Театру Лабораторія Інституту Гротовського
Українською та польською мовами

Реєстрація до 25 квітня

Eksploracja wolnego ciała | Досліджуючи вільне тіло
fot. Justyna Żądło

Warsztaty poświęcone ciału, jego swobodzie na scenie i w życiu codziennym. Gdzie zaczyna się i kończy wolność? Gdzie znajduje się punkt zatrzymania lub uwolnienia impulsu z ciała? Tym razem to ciało będzie najmądrzejszym nauczycielem. Warsztaty opierają się na próbie poczucia wolności ciała zarówno w przestrzeni własnej, jak i wspólnej. 

Celem spotkania jest zgłębienie natury performansu, stanu ciekawości, w którym ciało ufa przestrzeni i manifestuje się w ruchu.

Podczas warsztatów będziemy odkrywać:

  • praktyki somatyczne, które pomogą uczestnikom wsłuchać się w ciało, jego potrzeby i impulsy;
  • praktyki autentycznego ruchu (nieoceniania ruchu);
  • praktyki, które pomogą zwrócić uwagę na osadzenie się w tu i teraz i eksplorowanie tej przestrzeni.

Wcześniejsze doświadczenie sceniczne nie jest wymagane.


Майстер-клас, присвячений тілу та його свободі на сцені і в повсякденному житті. Де починається і де закінчується свобода? Де сенс зупинити або випустити імпульс з тіла? Цього разу тіло буде наймудрішим учителем. В основі майстер-класу лежить спроба відчути свободу тіла, як у власному, так і в спільному просторі.

Зустріч має на меті дослідити природу перформансу, стан цікавості, в якому тіло довіряє простору і проявляється в русі.

Під час майстер-класу ми будемо досліджувати:

  • соматичні практики, які допоможуть учасникам прислухатися до тіла, його потребами та імпульсом;
  • відпрацювання автентичного руху (рух без оцінки);
  • практики, які допоможуть привернути увагу до осадження тут і зараз та дослідження цього простору.

  Попередній сценічний досвід необов’язковий.

Fot. Dmytro Mykhalakii Daria Bogdan – aktorka, performerka, tancerka. Urodziła się w Charkowie w Ukrainie. Jako dziecko tańczyła w zespole tańca ludowego „Kwiecień”. Studiowała na Narodowym Uniwersytecie Artystycznym im. Iwana Kotlarewskiego na Wydziale Aktorskim Teatru Lalek, wcześniej zaś przez rok na wydziale malarstwa Charkowskiego Uniwersytetu Projektowania i Sztuki. Po pierwszym roku studiów w Akademii Teatralnej rozpoczęła pracę w Charkowskim Teatrze „Nafta”. W marcu 2022 roku, w związku z pełnoskalową inwazją Rosji na Ukrainę, przeniosła się do Polski, gdzie kontynuuje naukę we wrocławskiej filii Akademii Sztuk Teatralnych im Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie na kierunku aktorstwo teatru lalek. Interesuje się i zajmuje performansem, teatrem ruchu i tańcem. Dasha uważa, że teatr jest sposobem na przekazanie sensu rzeczywistości.


Дарія Богдан – актриса, перформерка, танцівниця. Народилася в Харкові, Україна. У дитинстві танцювала в ансамблі народного танцю “Квітень”. Навчалася в Національному університеті мистецтва імені Івана Котляревського на акторському факультеті Театру ляльок, а раніше рік на факультеті живопису Харківського університету дизайну та мистецтва. Після першого курсу навчання в Театральній Академії почала працювати в Харківському театрі «Нафта». У березні 2022 року через повномасштабне вторгнення росії в Україну переїхала до Польщі, де продовжує навчання в Академії театрального мистецтва імені Станіслава Виспянського Краківської філії у Вроцлаві. Вона цікавиться та займається перформансом, театром руху та танцем. Даша вважає, що театр – це спосіб передати відчуття реальності.

Zapisy do 25 kwietnia 2024

Udział w warsztatach jest bezpłatny, zgłoszenia poprzez formularz


Реєстрація до 25 квітня 2024

Участь у майстер-класі безкоштовна, реєстрація за гугл формою

OKiS_wspolorganizator2