Aktualnie jesteś: Otwarty Uniwersytet Poszukiwań / Kursy wiodące / Awangarda teatralna Europy Środkowo-Wschodniej i jej obecność w teatrze współczesnym

Inscenizowanie przeszłości, aby zrozumieć teraźniejszość

Seminarium/warsztaty prof. Tomaža Toporišiča dla grupy roboczej OUP

sob. 10.12.2022, 10:00–13:00
Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena

W języku angielskim

Istniejące instytucje i praktyki polityczne zubożyły możliwości myślenia wykraczającego poza granice znanych koncepcji historii. Teraz, w roku 2022, wyłamanie się z przypisanych nam ról społecznych wydaje się jeszcze bardziej nieprawdopodobne niż jeszcze kilka lat temu. Przed sztuką stoi obecnie bardzo ważne zadanie: stworzyć nowe sposoby łączenia przeszłości z teraźniejszością oraz teraźniejszości z przeszłością w celu odpolitycznienia przedstawianej przestrzeni publicznej, sięgając po zdarzenia z przeszłości, zarówno publiczne, jak i osobiste, aby zrozumieć teraźniejszość. Podczas seminarium/warsztatów dramaturgicznych postaramy się znaleźć przykłady projektów teatralnych, medialnych, wizualnych i innych, które prowadzą nas na drugą stronę „jeszcze jednego przedstawienia” aktualnych relacji władzy. Spróbujemy odświeżyć lub wymyślić nowe metodologie i strategie współpracy i tworzenia (devising), przywracając polityki przestrzeni i czasu do sztuki współczesnej, obecnej edukacji artystycznej i polityki kulturalnej.

Punktem wyjścia warsztatów staną się problemy powstające na styku różnych społeczności i klas społecznych w Polsce, Słowenii i Europie Środkowej. Jak wyjaśnić źródła tych problemów komuś, kto pochodzi z zupełnie odmiennego kontekstu kulturowego?

Fot. Andrej PetelinšekTomaž Toporišič jest profesorem dramaturgii i performatyki oraz prodziekanem Akademii Teatralnej Uniwersytetu w Lublanie. W latach 1997‒2003 był dyrektorem artystycznym Teatru Mladinsko, a w latach 2003‒2016 jego dramaturgiem. W 1995 roku współtworzył Festiwal Współczesnych Sztuk Performatywnych Exodos. Toporišič był kuratorem kilku wystaw podczas Praskiego Quadriennale Scenografii i Architektury Teatralnej. Jego zainteresowania badawcze obejmują współczesne sztuki performatywne, literaturę i kulturę wizualną. Jest autorem pięciu książek na temat współczesnych sztuk performatywnych: „Between Seduction and Suspiciousness: Slovenian Theatre of the Second Half of the20th Century” (2004), „The Vulnerable Body of Text and Stage” (2007), „Ecdyses of Drama and Theatre” (2008), „Intercultural and Intermedia Nomadism: On the Intertwining of Media and Cultures in Contemporary Performing Arts” (2018), „Dangerous Liaisons of Drama and Theatre in the 20th and 21st Century” (2021). Jest także współredaktorem trzech antologii: „Drama, Text, Scripture” I and II (2008, 2021); and „Occupying Spaces: Experimental Theatre in Central Europe” (2010). Toporišič jest członkiem kolegium redakcyjnego pisma „Amfiteater”. W 2014 roku w uznaniu wyjątkowych osiągnięć w dziedzinie dramaturgii otrzymał od Ministra Kultury Francji tytuł Chevalier dans l’Ordre des Arts et Lettres.