Konkurs na dokumentalne czytanie performatywne

Pierwsza edycja konkursu towarzyszącego festiwalowi Teatru na faktach planowanego na lipiec 2023

Zgłoszenia do 9 czerwca 2023

Instytut Grotowskiego wraz z Teatrem na faktach ogłaszają konkurs na dokumentalne czytanie performatywne.

Propozycje dokumentalnych czytań performatywnych – eksplikacji, fragmentów lub gotowych scenariuszy można zgłaszać do 9 czerwca. Wybrane czytania zostaną przedstawione na scenie podczas II edycji festiwalu Teatru na faktach w lipcu 2023 roku.

Spośród zgłoszeń jury wyłoni 8 osób, które przygotują czytanie i zaprezentują je na scenie Instytutu Grotowskiego w niedzielę 9 lipca podczas festiwalu „Antybohaterka” Teatru na faktach. Każdy z twórców i każda z twórczyń, otrzyma określony budżet, a także czas na realizację swojej pracy.

Jako organizatorom festiwalu, zależy nam na dokumentalności zgłoszonych projektów, na poruszaniu kwestii społecznych, nie zawsze obecnych na pierwszych stronach gazet. Preferowane będą teksty i pomysły bazujące na metodzie verbatim i metodach pokrewnych.

Czytania podczas festiwalu zostaną zaprezentowane przed publicznością w Centrum Sztuk Performatywnych Piekarnia i online, a oceni je jury składające się z artystów teatralnych, dziennikarzy i pisarzy. Zwyciężczyni lub zwycięzca otrzyma możliwość stworzenia spektaklu opartego na scenariuszu czytania w przyszłym sezonie artystycznym.

Warunki konkursu i szczegółowy regulamin publikujemy poniżej.

Fot. Tobiasz PapuczysJakub Tabisz jest twórcą spektakli dokumentalnych „Nowi” , „Kwarantanna”oraz „Paraliż. Sprawa Igora Stachowiaka”, akcji performatywnej „Bohater.dok”. Dwukrotnie nominowany do Wrocławskiej Nagrody Artystycznej w roku 2019 i 2021. Wyróżniony tytułem „30 Kreatywnych Wrocławia 2021”. Na co dzień pracuje w Instytucie Grotowskiego, gdzie koordynował festiwale „Scena ulicy”, „Kartoteka rozrzucona” oraz „Dziady. Recykling”. Obecnie prowadzi projekt „Teatr na faktach”. Był odpowiedzialny za organizację wielu wydarzeń performatywnych, m.in. „Most do San Sebastian”, „Kochani ludożercy” i akcji Wybory Literackie.

Regulamin I edycji Konkursu na najlepsze dokumentalne czytanie performatywne

I Cele Konkursu

1. Cele Konkursu to:
a. wystawienie wybranych performatywnych czytań dokumentalnych,
b. popularyzacja tekstów dokumentalnych dla teatru,
c. zapewnienie zwycięzcy możliwości wystawienia spektaklu dokumentalnego na scenie Instytutu Grotowskiego.

2. Cele Konkursu będą realizowane poprzez:
a. ogłoszenie Konkursu na najlepsze czytanie dokumentalne,
b. selekcję zgłoszonych propozycji czytań performatywnych,
c. wystawienie wybranych czytań performatywnych podczas II edycji festiwalu Teatru na faktach.

II Organizator Konkursu

1. Organizatorem Konkursu jest Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu.
2. Procedura konkursowa rozpoczyna się z chwilą umieszczenia regulaminu Konkursu na stronie internetowej Organizatora Konkursu.

III Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby prywatne, kolektywy i grupy twórcze.
2. Warunkiem uczestniczenia w Konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i nadesłanie eksplikacji, fragmentu tekstu lub scenariusza.
3. O dopuszczeniu zgłoszenia do Konkursu decyduje jury po lekturze formularza zgłoszeniowego oraz nadesłanych eksplikacji, fragmentu tekstu lub scenariusza. Tekst powinien mieć charakter autonomicznej, oryginalnej propozycji autorskiej.
4. Do Konkursu przyjęte zostaną zgłoszenia o charakterze dokumentalnym, tj. opierające się na prawdziwych zdarzeniach i osobach. Autorzy zgłoszenia muszą dysponować podpisaną lub nagraną zgodą bohaterów na użycie ich słów w czytaniu performatywnym.

IV Forma zgłaszania konkursowych czytań performatywnych

1. W celu zgłoszenia spektaklu do udziału w Konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.
2. Zgłoszenia należy nadsyłać do 9 czerwca 2023 roku.

V Obowiązki uczestnika

1. Uczestnik Konkursu wyłoniony spośród zgłoszonych czytań performatywnych zobowiązany jest zaprezentować swoje czytanie podczas II edycji festiwalu Teatru na faktach 9 lipca 2023.
2. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków Konkursu. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora Konkursu. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) przez Organizatora w celach prowadzenia Konkursu, wyłaniania zwycięzców i przyznawania nagród.
3. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania prawa, w tym praw do przedstawionego tekstu, osób i wydarzeń.

VI Przebieg Konkursu

Konkurs ma charakter dwuetapowy

1. Pierwszy etap
a. Do 12 czerwca 2023 jury zapozna się z nadesłanymi zgłoszeniami i spośród nich wybierze 8 propozycji czytań performatywnych, które zostaną zaprezentowane podczas drugiego etapu Konkursu.
b. Wyniki pierwszego etapu Konkursu zostaną ogłoszone na stronie Organizatora.
2. Drugi etap
1. Każde zakwalifikowane dokumentalne czytanie performatywne będzie dysponowało budżetem do 3 000 zł, przeznaczonym na przygotowanie prezentacji podczas festiwalu Teatru na faktach.
2. Każdy zakwalifikowany twórca będzie miał zagwarantowany dostęp do sal prób oraz obsługi technicznej zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem pracy.
3. Zakwalifikowane dokumentalne czytanie performatywne nie może przekraczać 30 minut.
4. Zakwalifikowane dokumentalne czytanie performatywne zostanie zaprezentowane w niedzielę 9 lipca 2023 w ramach festiwalu Teatru na faktach przed publicznością na miejscu oraz online.
5. Jury składające się z artystów teatralnych, dziennikarzy i pisarzy wyłoni zwycięzcę konkursu w niedzielę 9 lipca 2023.
6. Po każdym czytaniu performatywnym odbędzie się krótka dyskusja o źródłach i inspiracjach przygotowanego tekstu.

VII Nagrody

1. Nagrodą główną w Konkursie jest przygotowanie w sezonie artystycznym 2023/2024 spektaklu dokumentalnego na podstawie zwycięskiego czytania performatywnego.
2. O nagrodach i wyróżnieniach w Konkursie decyduje jury składające się z artystów teatralnych, dziennikarzy i pisarzy.

VIII Postanowienia końcowe
1. Organizator przewiduje możliwość zmiany Regulaminu, przerwania lub odwołania Konkursu z ważnych przyczyn, jeżeli prowadzenie Konkursu stanie się niemożliwe lub w znacznym stopniu utrudnione z uwagi na działania siły wyższej, a także z uwagi na zmiany obowiązującego prawa, wydanie decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądowego, co może mieć wpływ na prowadzenie Konkursu, pod warunkiem wcześniejszego podania tego faktu do publicznej wiadomości na stronie internetowej Organizatora.
2. We wszystkich kwestiach nieobjętych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor Instytutu im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu.

Zgłoszenia za pomocą formularza prosimy przesłać do dnia 9 czerwca 2023 na adres j.tabisz@grotowski-institute.pl.