Aktualnie jesteś: Otwarty Uniwersytet Poszukiwań / Kursy wiodące / Awangarda teatralna Europy Środkowo-Wschodniej i jej obecność w teatrze współczesnym

Łeś Kurbas i jego koncepcja aktora | ФОРМУЛА АКТОРА ВІД ЛЕСЯ КУРБАСА

Wykład prof. Hanny Veselovskiej w ramach OUP | Лекція Ганни Веселовської

pt. 18.11.2022, 17:00
Czytelnia im. Ludwika Flaszena

Wstęp wolny, wymagana rezerwacja bezpłatnej wejściówki

W języku ukraińskim z tłumaczeniem na język polski

Nazwisko Łesia Kurbasa, wybitnego reżysera-nowatora, „rewolucjonisty teatru”, znane jest daleko poza granicami Ukrainy. Twórczość Kurbasa budzi coraz większe zainteresowanie badaczy i publiczności, ale powszechnie uważa się, że nie miał on ani czasu, ani możliwości, by stworzyć własny system aktorski. Nawet tak znane terminy wprowadzone przez niego jak „rozumny arlekin” czy peretworennia często postrzegane są jedynie jako pięknie brzmiące metafory. W związku z tym panuje brak zrozumienia co do tego, na czym właściwie polegała jego koncepcja aktorska.

W moim wykładzie postaram się omówić system Kurbasa, analizując pojęcia „rozumny arlekin” i peretworennia oraz oceniając ich skuteczność w oparciu o konkretne przykłady. Koncepcja aktora wypracowana przez Kurbasa zawiera szereg ciekawych elementów technicznych ‒ w ruchu, geście i tekście. Na uwagę zasługuje też jej pojęciowe zaplecze, obejmujące wskazówki o charakterze estetycznym, etycznym i społecznym. Aktorstwo dla Kurbasa to przede wszystkim odpowiedzialność kulturowa i społeczna, jego wizja roli aktora znacznie wyprzedzała swoje czasy.

Wreszcie, pomimo wszystkich późniejszych zmian oficjalnej polityki kulturalnej, Kurbas wywarł trwały wpływ na kształcenie aktorów. Z jego systemu wyrosło całe pokolenie artystów, którzy odnieśli artystyczny sukces. Wielu z nich realizowało się w teatrze i kinie, a niektórzy zyskali rozgłos w Europie, na obu kontynentach amerykańskich i w Australii.

UA

ФОРМУЛА АКТОРА ВІД ЛЕСЯ КУРБАСА

Ім’я Леся Курбаса – видатного режисера-новатора, засновника експериментальних театральних колективів, автора експресивних метафоричних вистав відомо далеко за межами України. Його титул «революціонер театру» визнаний широкою мистецькою спільнотою. А трагічна доля – вигнання з театру, ув’язнення в таборах і розстріл є показовим прикладом репресій тоталітарного режиму проти українських митців.

Однак, на тлі зростаючої зацікавленості особою режисера, поширеною є думка, що Курбас не встиг, або не зумів сформулювати власну систему акторської педагогіки. Впроваджені ним концептуальні поняття «Розумний Арлекін» та «Перетворення» найчастіше сприймаються як красиві метафори. Відповідно, немає цілісного уявлення про його «формулу актора».

Завданням нашої лекції є розкриття особливостей цієї формули на основі концепцій «Розумного Арлекіна» та «Перетворення». І те, і інше поняття мали для Курбаса теоретичне й практичне значення. Майстер повсякчасно використовував їх у своїх статтях, на заняттях. Тому, виходячи із матеріалів лекцій самого Леся Куобаса, кристалізуємо їх та продемонструємо їхню дієївість на конкретних прикладах. Крім того, «формула актора» від Леся Курбаса містить чимало технічних елементів – рух, жест, лінія, які варті уваги.

Концептуальні основи «формули актора» Леся Курбаса містять багато настанов естетичного, етичного і соціального харакрактеру, бо на його переконання акторська дія – це перш за все культурна і соціальна відповідальність. Власне таке бачення актора суттєво випареджало свій час. Попри це, а також заборони влади, на Курбасовій системі встигло виховатися покоління успішних митців, які реалізувалися в театрі й кіно, та уславилися як творчі особистості в Європі, на обох американських континентах, в Австралії.

Fot. ze zbiorów prywatnychHanna Veselovska jest ukraińską krytyczką teatralną i badaczką. Kieruje Wydziałem Teatru w Instytucie Badań nad Sztuką Współczesną w Ukraińskiej Narodowej Akademii Sztuk. Zainteresowania badawcze Hanny Veselovskiej obejmują m.in. teorię nowoczesnego teatru i ukraińską awangardę teatralną. Veselovska prowadzi również zajęcia i publikuje teksty na temat historii i współczesności teatru ukraińskiego. Jest autorką ponad 220 opublikowanych prac, w tym „Kyiv’s Multicultural Theatrical Life 1917‒1926” (w: „Modernism in Kyiv: Jubilant Experimentation”, Toronto 2010), „On the Path to Innovation and Experiment: Ukrainian Theater in the First Third of the 20th Century” (w: „Staging the Ukrainian Avant-Garde of the 1910s and 1920s”, New York 2015). Opublikowała też szereg studiów, m.in. „National Theatre Open to Debate” (w: „East European Performing Arts Companion”, Lublin i Warszawa 2016) i „The Movement of Bodies: Gender Issues in Ukraine Avant-Garde Theatre” (w: „Spaces and Stages of Avant-Garde Theatre in Central-Eastern Europe”, Warszawa 2018) oraz wiele książek, w tym (wszystkie poniższe tytuły zostały wydane w języku ukraińskim) „Dwanaście spektakli Łesia Kurbasa” (2005), „Teatralne punkty przecięcia w Kijowie, 1900 ‒ lata 1910. Kijowski modernizm teatralny” (2006), „Ukraińska awangarda teatralna” (2010), „Nowoczesne sztuki teatralne” (2014), „Narodowy Akademicki Ukraiński Teatr Dramatyczny im. Marii Zankowieckiej. Czasy i losy (1917‒1944)”, cz. 1 (2016), „Teatr Mykoły Sadowskiego 1907‒1920” (2018), „Więcej niż teatr: Teatr Narodowy im. Iwana Franki w latach 2001‒2012” (2019).

pt. 18.11.2022, 17:00

Jeśli są Państwo osobami ze specjalnymi potrzebami i planują wziąć udział w wydarzeniu, prosimy o kontakt mejlowy lub telefoniczny minimum 3 dni wcześniej: sekretariat@grotowski-institute.pl, tel. 71 34 45 320. Taka informacja pozwoli nam wdrożyć rozwiązania, które sprawią, że wydarzenie będzie dla Państwa dostępne.

Partnerzy:

Fundacja Ukraina
CUKR – Centrum Ukraińskie Kultury i Rozwoju

Fundacja Ukraina_logo CUKR_LOGO

 

Organizatorzy: Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

instgrotow_logo-kolorInstytut Teatralny

 

Współorganizacja

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego
OKiS_logo_instytucja_RGB

 

 

 

Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego