Aktualnie jesteś: Scena ukraińska

MAJDAN: ukraińskie re-kreacje. Od „rewolucji na granicie” do „rewolucji godności | МАЙДАН: українські ре-креації. Від „революції на граніті” до „революції гідності

Performans uliczny

 

Bуличний перформанс

czw. 30.11.2023, 17.00
Przejście Świdnickie, Wrocław
W językach ukraińskim i polskim

Wstęp wolny

 

чт. 30.11.2023, 17.00
Перехід на вул. Свідніцкій, Вроцлав (Przejście Świdnickie)
Польською та українською мовами

Вхід вільний

1990 i 2014. Ukraina. Majdan. Gęsia skórka na ciele. Walka o wolność. Obecność. Śmierć. Gorąca herbata. Muzyka. Miejsce, w którym wszyscy są jednością. Wdech, wydech.
Daria Bogdan, Grupa teatralna GAS

Dzięki Majdanowi i działaniom wolontariuszy raz jeszcze przekonałam się, że naród ukraiński jest pełen pozytywnej energii. Zawsze to czułam, ale teraz również widzę . Jestem bardzo dumna z tego, że jestem częścią tego wszystkiego.
Nata Zhyzhchenko, ONUKA

 Performans uliczny będzie próbą zrozumienia i wspólnego przeżycia doświadczenia rewolucji poprzez obecność i artystyczne ucieleśnienie tego, co zaczęło się dziesięć lat temu na Placu Niepodległości w Kijowie, a następnie w całej Ukrainie.
Performans ma na celu upamiętnienie Rewolucji Godności z listopada 2013 roku, podczas której Ukraińcy walczyli o integrację z Europą i podstawowe wartości, takie jak szacunek, uczciwość, niestosowanie przemocy, wzajemną pomoc i gotowość do poświęcenia.

Współorganizatorem performansu jest Uniwersytet Wrocławski, performans stworzony ze wsparcia Centrum Transkulturowych Studiów Posttotalitarnych Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego.
Performans jest realizowany ze wsparcia Przejścia Dialogu i Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego.


1990 i 2014. Україна. Майдан. Мурашки по тілу. Виборювання свободи. Присутність. Смерті. Гарячий чай. Музика. Місце, де всі як один. Вдих видих.
Дарія Богдан, театральна група GAS

Завдяки Майдану та руху волонтерства, я вкотре переконалася, що ядро української нації чисте і позитивне. Я завжди це відчувала, але зараз це підтвердилося на практиці. Дуже пишаюсь тим, що я є частиною цього.
Ната Жижченко, ONUKA

Вуличний перформанс є спробою зрозуміти і спільно прожити досвід революції через присутність і артистичне втілення того, що почалося 10 років тому на Майдані Незалежності в Києві, а потім у всій Україні.
Метою перформансу є відзначення Революції Гідності, що почалась у листопаді 2013 року на Майдані Незалежності в Києві та у всій Україні, під час якої українці боролись за інтеграцію з Європою і основні цінності, такі як: повага, чесність, ненасильство, взаємна допомога та готовність до самопожертви.

Перформанс співорганізований Вроцлавським університетом, був створений за підтримки Центру транскультурних посттоталітарних досліджень філологічного факультету Вроцлавського університету.
Перформанс реалізовано за підтримки Переходу Діалогу та Вроцлавського Центру Соціального Розвитку

niezależny teatr GAS założony przez trzy aktorki Sofiię Onishchenko, Darię Bohdan i Vasylynę Martseniuk w 2022 roku po przymusowej emigracji do Polski w związku z inwazją rosji na Ukrainę. Nazwa grupy GAS pochodzi od sztuki o tym samym tytule autorstwa Łesia Kurbasa, ukraińskiego reżysera i reformatora teatru, okresu tzw. „rozstrzelanego odrodzenia” w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku. Sztuka miała swoją premierę dokładnie 100 lat temu, w 1923 roku w Charkowie. W nazwie kryje się także aluzja do bogatych złóż ropy naftowej i gazu we wschodniej części Ukrainy, w tym w regionach Charkowa, Doniecka i Ługańska, które stały się jedną z głównych przyczyn inwazji Rosji na Ukrainę.

незалежний театр GAS заснували три акторки – Софія Оніщенко, Дарія Богдан і Василина Марценюк – в 2022 році після вимушеної міграції до Польщі в зв’язку з повномаштабним вторгненням росії в Україну. Назва групи GAS походить від одноіменної вистави Леся Курбаса, українського режисера і новатора періоду розстріляного відродження. Прем’єра вистави відбулась рівно 100 років тому, в 1923 році в Харкові. Також, назва групи є алюзією до нафтових й газових покладів у східній частині України, між іншим в межах Харківської, Донецької та Луганської областей, що є однією з головних причин вторгнення Pосії в Україну. 

Majdan_logo