Aktualnie jesteś: Otwarty Uniwersytet Poszukiwań / Semestry autorskie / Okrutny teatr samospaleń

Okrutny teatr samospaleń

Panel dyskusyjny w ramach OUP o książce Grzegorza Ziółkowskiego Okrutny teatr samospaleń. Protesty samobójcze w ogniu i ich echa w kulturze współczesnej (Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2018) z udziałem autora, prof. Katarzyny Kuczyńskiej-Koschany, prof. Krzysztofa Podemskiego, prowadząca: Monika Blige

4/06/2018 {poniedziałek} 18:00
Instytut Grotowskiego, Sala Kinowa

Wstęp wolny

Panel dyskusyjny dotyczący nowej książki Grzegorza Ziółkowskiego Okrutny teatr samospaleń. Protesty samobójcze w ogniu i ich echa w kulturze współczesnej (Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2018) z udziałem zaproszonych gości z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentujących różne dyscypliny badawcze.

k_kuczynska1Katarzyna Kuczyńska-Koschany jest prof. UAM dr hab., polonistką, komparatystką, eseistką, prozaikiem (Zielony promień,  2006). Zajmuje ją poezja i jej interpretacja, recepcja poetów niemieckich i francuskich w Polsce, kultura i Zagłada Żydów, synapsy poezji i plastyki. Autorka książek: Rilke poetów polskich (1. wyd. 2004; 2. wyd. 2017), Rycerz i Śmierć. O „Elegiach duinejskich” Rainera Marii Rilkego (1 wyd. 2010; 2. wyd. e-book 2015), Interlinie w ciemności. Jednak interpretacja (2012),Все поэты жиды”. Antytotalitarne gesty poetyckie i kreacyjne wobec Zagłady oraz innych doświadczeń granicznych (2013), Skąd się bierze lekcja polskiego? Scenariusze, pomysły, konteksty (2016), współautorka podręcznika Staropolskie korzenie współczesności (2004). Publikowała w czasopismach: „Czas Kultury”, „Czytanie Literatury”, „Fraza”, „Konteksty”, „Kresy”, „Литepaтypaтa”, „Literatura na Świecie”, „Лumepamypeн Becтник”, „Miasteczko Poznań”, „Narracje o Zagładzie”, „Nowaja Polsza”, „Odra”, „Polonistyka”, „Poznańskie Studia Polonistyczne”, „Przestrzenie Teorii”, „Roczniki Humanistyczne”, „Ruch Literacki”, „Slavia Occidentalis”, „World Literature Studies”, „Zagłada Żydów. Studia i Materiały”, „Zeszyty Literackie”. Członkini Zespołu Badań nad Literaturą Zagłady IBL PAN, Komitetu Nauk o Literaturze PAN, Otwartej Rzeczpospolitej, Klubu Przyjaciół Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, komisji antydyskryminacyjnej (UAM). Opiekunka Koła Miłośników Kultury i Literatury Żydowskiej „Dabru emet”, kierowniczka Zakładu Badań nad Tradycją Europejską IFP UAM.

podemski1Krzysztof Podemski jest socjologiem i publicystą, dr. hab. prof. UAM w Instytucie Socjologii. Zajmuje się współczesnym społeczeństwem polskim, dyskursem publicznym, kontaktami międzykulturowymi. Jego najważniejsze publikacje książkowe to: Socjologia podróży (2004), Obrazy i wizje społeczeństwa polskiego w prasie krajowej w 1981 roku (2008), ostatnio publikował artykuły w czasopismach: „Kultura i Społeczeństwo”, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, „Kronika Miasta Poznania”. Jest redaktorem i współredaktorem tomów: Społeczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej. Projekt Eurequal (2011), Potencjalne poparcie społeczne dla organizacji i ruchów skrajnych w Polsce (2013), Polskie sprawy 1945–2015. Warsztaty analizy dyskursu (2017).

lq grzegorz ziółkowski_fot.maciej_zakrzewskiGrzegorz Ziółkowski (ur. 1970 w Żninie) jest poszukiwaczem, reżyserem teatralnym, teatrologiem, nauczycielem, redaktorem, wydawcą, tłumaczem, praktykiem tai chi, dr. hab., prof. UAM w Instytucie Teatru i Sztuki Mediów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor książek Teatr Bezpośredni Petera Brooka (2000) i Guślarz i eremita. Jerzy Grotowski: od wykładów rzymskich (1982) do paryskich (1997–1998) (2007). Przełożył na język polski wiele książek, m.in. Ruchomy punkt Petera Brooka i Ku teatrowi ubogiemu Jerzego Grotowskiego. Zredagował samodzielnie i we współpracy szereg publikacji (wśród nich: Polish Theatre after 1989: Beyond Borders, On Performatics Voices from Within: Grotowski’s Polish Collaborators). Stypendysta British Council, Miasta Poznania, Fundacji Nauki Polskiej i Fulbright Foundation. W latach 2004–2009 pracował jako dyrektor programowy Ośrodka Grotowskiego, a następnie Instytutu Grotowskiego we Wrocławiu, w którym m.in. współtworzył „Atelier” i objęty patronatem UNESCO Rok Grotowskiego 2009.

Prowadził Biuro Poszukiwań Teatralnych i Teatr Rosa w Poznaniu, a także zajęcia aktorskie w Anglii, Armenii, Austrii, Chile, Iranie, Katalonii, Korei Południowej, na Malcie i w Rumunii. Od 2012 roku kieruje PRACOWNIĄ || ROSA oraz Acting Techniques Intensive Seminar ATIS w Poznaniu. W Pracowni wyreżyserował dwa przedstawienia teatralne: TAZM Milczenie światła (2012) i SERCE Cisza wieloboku (2015–2016). W latach 2015–2016 zrealizował wraz z międzynarodowym zespołem interdyscyplinarne poszukiwanie teatralne Pracowni „Wsłuchanie w PULS”, w ramach którego opublikował Dwugłos O CISZY oraz Teksty OD SERCA (po polsku i po angielsku).

Więcej informacji: grzeg.home.amu.edu.pl

Fot. Eduardo González CamáraMonika Blige ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalizacja teatrologiczna). Autorka pracy magisterskiej napisanej pod kierunkiem prof. Dobrochny Ratajczakowej „Więcej niż teatr”. Teatr Wiejski Węgajty jako fenomen kulturowy i artystyczny. W latach 2001–2005 bliska współpracowniczka Projektu Terenowego Teatru Węgajty (m.in. udział wyprawach i spektaklach Upiorny całun i Synczyzna). Od 2005 roku związana z Instytutem im. Jerzego Grotowskiego (do 2007 Ośrodek Grotowskiego), gdzie kieruje wydawnictwem. Redaktorka ponad trzydziestu tytułów, w tym wydanej w kilku językach książki Ludwika Flaszena Grotowski Company, współpracowniczka Icarus Publishing Enterprise. Od 2013 roku pełni funkcję zastępcy dyrektora ds. programowych.