Aktualnie jesteś: Otwarty Uniwersytet Poszukiwań

Semestry autorskie

Trwające cały semestr cykle wykładów i seminariów prowadzonych przez wybitnych naukowców i intelektualistów, poświęcone zaproponowanym przez nich tematom szczegółowym, związanym z zagadnieniami podejmowanymi w ramach Uniwersytetu jako całości.

Zajęcia skierowane są do teoretyków i praktyków: badaczy, studentów studiów magisterskich i doktoranckich, artystów, kuratorów. Seminaria będą miały formę wykładowo-konwersacyjną.

Program

3/2. Harmonie wyzwolone

3/2. Harmonie wyzwolone

Aleksandra Kotecka i Tomasz Wierzbowski
Rok akademicki 2023/2024

Performatywność fotografii

Tobiasz Papuczys
Rok akademicki 2022/2023

Grotowski polityczny

Dr Agnieszka Wójtowicz
Rok akademicki 2020/2021

Okrutny teatr samospaleń

Dr hab. prof. UAM Grzegorz Ziółkowski
Rok akademicki 2017/2018

Żyjąc w globalnym laboratorium. Sztuka i nauka w czasach technokultury

Dr hab. Agnieszka Jelewska
Rok akademicki 2014/2015

Sztuka jako wehikuł wspólnoty

Igor Stokfiszewski
Rok akademicki 2012/2013

Grotowski i anarchia myślenia

Dr Łucja Iwanczewska
Rok akademicki 2011/2012

Poezja czynna od Mickiewicza do Grotowskiego

Prof. dr hab. Krzysztof Rutkowski
Rok akademicki 2010/2011

Gender – dramat – teatr

Dr Agata Adamiecka-Sitek
Rok akademicki 2010/2011