Aktualnie jesteś: Scena ukraińska

Otwarty nabór na ukraińskie spektakle w drugim sezonie działalności Sceny ukraińskiej we Wrocławiu | OPEN CALL до програми другого сезону української сцену у Вроцлаві!

Pierwsza i jedyna ukraińska scena teatralna we Wrocławiu, działająca przy Instytucie im. Jerzego Grotowskiego, pod artystyczną opieką niezależnego teatru GAS, rozpoczyna przyjmowanie zgłoszeń w ramach otwartego naboru na spektakle i wydarzenia teatralne w drugim sezonie teatralnym swojej działalności – od października 2024 do czerwca 2025.

Kuratorki projektu i założycielki niezależnego teatru GAS – Sofiia Onishchenko, Daria Bogdan i Vasylyna Martseniuk –  zapraszają do współtworzenia programu Sceny ukraińskiej.

Kto może się zgłosić?

  • Grupy teatralne (bez względu na stopień sformalizowania i typ działalności) z gotowymi spektaklami lub performansami w języku ukraińskim (także tłumaczonymi na język ukraiński) albo poruszającymi tematykę ukraińską; dotyczy to zarówno ukraińskich grup teatralnych, jak i zespołów spoza Ukrainy.
  • Artyści i twórczynie, którzy prowadzą zajęcia teatralne, dyskusje lub prezentacje w języku ukraińskim.

Koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia oraz wynagrodzenie zapewnia Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu.


Перша та єдина театральна українська сцена у Вроцлаві при Інституті Гротовського розпочинає прийом заявок у рамках відкритого набору для показу вистав та театральних подій у другому театральному сезоні – з жовтня 2024 року по червень 2025 року.

Українська сцена під художнім керівництвом незалежний театр GAS, що розпочала свою діяльність у 2023 році в Інституті Гротовського у Вроцлаві, представлятиме досягнення українських митців у галузі театрального та перформативного мистецтва. Безпосереднім натхненням для створення української сцени стала вимушена еміграція українських митців, спричинена повномасштабним вторгненням Росії в Україну у 2022 році та систематичним знищенням української культури. Мовою сцени буде українська, але всі вистави, майстер-класи та перформанси будуть супроводжуватися субтитрами польською мовою. 

Кураторки української сцени – незалежний театр GAS – Софія Оніщенко, Дар’я Богдан та Василина Марценюк запрошують до участі у другого сезону української сцени.

Хто може подаватися на опен кол? 

  • театральні колективи різного типу діяльності, які мають готові вистави/перформанси українською мовою ( також перекладені українською ) або порушують українську тематику. Відноситься до колективів з України та інших країн 
  • митці, які мають ідеї створення  тренінгу, презентації або дискусії українською мовою.  

Кошти за проїзд, проживання та харчування, а також гонорар театральному колективу/митцю, забезпечує Інститут Гротовського у Вроцлаві.

niezależny teatr GAS założony przez trzy aktorki Sofiię Onishchenko, Darię Bohdan i Vasylynę Martseniuk w 2022 roku po przymusowej emigracji do Polski w związku z inwazją rosji na Ukrainę. Nazwa grupy GAS pochodzi od sztuki o tym samym tytule autorstwa Łesia Kurbasa, ukraińskiego reżysera i reformatora teatru, okresu tzw. „rozstrzelanego odrodzenia” w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku. Sztuka miała swoją premierę dokładnie 100 lat temu, w 1923 roku w Charkowie. W nazwie kryje się także aluzja do bogatych złóż ropy naftowej i gazu we wschodniej części Ukrainy, w tym w regionach Charkowa, Doniecka i Ługańska, które stały się jedną z głównych przyczyn inwazji Rosji na Ukrainę.

незалежний театр GAS заснували три акторки – Софія Оніщенко, Дарія Богдан і Василина Марценюк – в 2022 році після вимушеної міграції до Польщі в зв’язку з повномаштабним вторгненням росії в Україну. Назва групи GAS походить від одноіменної вистави Леся Курбаса, українського режисера і новатора періоду розстріляного відродження. Прем’єра вистави відбулась рівно 100 років тому, в 1923 році в Харкові. Також, назва групи є алюзією до нафтових й газових покладів у східній частині України, між іншим в межах Харківської, Донецької та Луганської областей, що є однією з головних причин вторгнення Pосії в Україну. 

Oleksander OsipovSofiia Onishchenko – aktorka, performerka, reżyserka. Urodziła się we wsi Kyslivka (powiat kupjański, obwód charkowski). W 2018 roku rozpoczęła studia w Wyższej Szkole Sztuk Teatralnych w Charkowie na kierunku „Reżyseria wydarzeń teatralnych”. W 2020 roku rozpoczęła studia na Narodowym Uniwersytecie Artystycznym im. Iwana Kotlarewskiego w Charkowie (specjalizacja: aktorka teatru animacji). Od 2020 roku jest aktorką niepodległego teatru Nafta. W marcu 2022 roku w związku z pełnoskalową rosyjską inwazją na Ukrainę, przeniosła się do Polski, gdzie kontynuuje studia we wrocławskiej filii Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie na kierunku aktorstwo teatru lalek.  Interesuje się teatrem dokumentalnym, plastycznością i performatywnością w sztuce, a także teatrem jako manifestem politycznym.


Софія Оніщенко – акторка, перформерка, режисерка. Народилася в селі Кислівка (Куп’янський район Харківської області). У 2018 році розпочала навчання у Вищому училищі театрального мистецтва м. Харкова за спеціальністю «Режисура театральних заходів». У 2020 році розпочала навчання в Національному університеті мистецтв ім. Івана Котляревського у Харкові (спеціалізація: актриса театру анімації). З 2020 року – актриса незалежного театру «Нафта». У березні 2022 року через повномасштабне вторгнення росії в Україну переїхала до Польщі, де продовжує навчання в Академії театрального мистецтва. Виспянського у Вроцлаві (спеціалізація акторство лялькового театру). Цікавиться документальним театром, пластикою та перформансем в мистецтві, а також театром як політичним маніфестом.

autor salomonVasylyna Martseniuk aktorka teatru animacji, performerka i artystka. Urodziła się w Bachmucie, (obwód doniecki). W 2021 roku rozpoczęła studia na Narodowym Uniwersytecie Artystycznym im. Iwana Kotlarewskiego na Wydziale Teatralnym, w Katedrze Mistrzostwa Aktorskiego i Reżyserii Teatru Animacji. Po inwazją rosji na Ukrainę na pełną skalę, przeniosła się do Wrocławia, gdzie kontynuuje studia we wrocławskiej filii Akademii Sztuk Teatralnych im Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie na kierunku aktorstwo teatru lalek. Zajmuje się badaniem nowych form animacji, nowoczesnych sposobów jej realizacji oraz sztuki teatralnej typu performatywnego. Zajmuje się również rysunkiem, śpiewem, tworzeniem lalek teatralnych, i animacją poklatkową.


Василина Марценюк акторка театру анімації, перформерка та художниця. Народилася в Бахмуті (Донецька область, Україна). У 2021 році розпочала навчання в Національному університеті мистецтв ім. І.П. Котляревського на театральному факультеті, кафедра акторської майстерності та режисури театру анімації. Після  початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну переїхала до Вроцлава, де продовжує навчання в Академії театрального мистецтва ім. С. Виспянського за спеціальністю «Акторка театру ляльок». Досліджує нові форми анімації, сучасні методи її реалізації та перформативність в театрі.  Займається також малюванням, співом, створює театральні ляльки та  стоп-моушн анімацію.

Fot. Dmytro Mykhalakii Daria Bogdan – aktorka, performerka, tancerka. Urodziła się w Charkowie w Ukrainie. Jako dziecko tańczyła w zespole tańca ludowego „Kwiecień”. Studiowała na Narodowym Uniwersytecie Artystycznym im. Iwana Kotlarewskiego na Wydziale Aktorskim Teatru Lalek, wcześniej zaś przez rok na wydziale malarstwa Charkowskiego Uniwersytetu Projektowania i Sztuki. Po pierwszym roku studiów w Akademii Teatralnej rozpoczęła pracę w Charkowskim Teatrze „Nafta”. W marcu 2022 roku, w związku z pełnoskalową inwazją Rosji na Ukrainę, przeniosła się do Polski, gdzie kontynuuje naukę we wrocławskiej filii Akademii Sztuk Teatralnych im Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie na kierunku aktorstwo teatru lalek. Interesuje się i zajmuje performansem, teatrem ruchu i tańcem. Dasha uważa, że teatr jest sposobem na przekazanie sensu rzeczywistości.


Дарія Богдан – актриса, перформерка, танцівниця. Народилася в Харкові, Україна. У дитинстві танцювала в ансамблі народного танцю “Квітень”. Навчалася в Національному університеті мистецтва імені Івана Котляревського на акторському факультеті Театру ляльок, а раніше рік на факультеті живопису Харківського університету дизайну та мистецтва. Після першого курсу навчання в Театральній Академії почала працювати в Харківському театрі «Нафта». У березні 2022 року через повномасштабне вторгнення росії в Україну переїхала до Польщі, де продовжує навчання в Академії театрального мистецтва імені Станіслава Виспянського Краківської філії у Вроцлаві. Вона цікавиться та займається перформансом, театром руху та танцем. Даша вважає, що театр – це спосіб передати відчуття реальності.

Zgłoszenia są przyjmowane do 20.06.2024 przez → formularz

O wynikach naboru poinformujemy do 20.07.2024, wysyłając wiadomość e-mail na adres podany w zgłoszeniu. 

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt drogą mailową: teatrgas.ua@gmail.com 
W temacie wiadomości prosimy wpisać: „OPENCALL2”.


Надсилати анкети можна за → посиланням

Прийом відбуватиметься до 20.06.2024, а результати відбору будуть відправлені до 20.07.2024 на електронну адресу кураторів, залишених в заявці. 

У разі будь-яких питань  – електронна пошта: teatrgas.ua@gmail.com  з позначкою у темі листа “OPENCALL2”

OKiS_wspolorganizator2