Aktualnie jesteś: Studio Kokyu / Warsztaty

Pole gry – scena walki

Warsztaty Studia Kokyu prowadzone przez Przemysława Błaszczaka

Pole gry – scena walki
Fot. Tobiasz Papuczys

W ramach cyklu warsztatów zawierających elementy aikido będziemy się koncentrować na trzech podstawowych aspektach treningu: indywidualnym, partnerskim oraz grupowym. Poprzez pracę z technikami wywodzącymi się ze sztuk walki dokonamy praktycznej redefinicji siebie wobec własnego ciała, partnera oraz sytuacji grupowej. 

Trening indywidualny

Spróbujemy rozpoznać siebie za pomocą internal martial arts. Punktem wyjścia jest mierzenie się ze sobą i swoimi ograniczeniami – zarówno fizycznymi, jak i tymi o charakterze psychologicznym/mentalnym. Jak możemy stać się świadkiem swojego działania i czujnym obserwatorem oraz jakiego rodzaju materiału może nam taka perspektywa dostarczyć? Czego możemy dowiedzieć się od siebie dzięki zanurzeniu w treningu? Na trening indywidualny składać się będzie także nauka padów, przewrotów i innych sposobów przemieszczania się właściwych dla aikido. 

Trening z partnerem

Partner, który jest przeciwnikiem. Sytuacja, która dominuje w podejściu do partnera w klasycznym treningu teatralnym, opiera się na poczuciu zaufania i bezpieczeństwa. Co jednak stanie się, gdy nasz partner wywołuje w nas nieufność i staje się potencjalnym źródłem zagrożenia? Aikido pozwala na kontakt z partnerem, który z jednej strony budzi w nas ostrożność, a jednocześnie „użycza” siebie, swego ciała, byśmy mogli dokonywać postępów i odkryć. Partner jako przyjaciel i przeciwnik. Tori i uke. W relacji z partnerem postępujemy w aikido zawsze według określonego – znanego obu stronom – scenariusza, więc aby fizycznie sprowokować sytuację konfliktu potrzebne jest coś, co burzy tę „bezpieczną układankę”. Używając modeli wywodzących się z japońskich sztuki walki, będziemy w praktyczny sposób pytać, jak odnaleźć balans pomiędzy tym, co znane i bezpieczne, a tym, co nieznane i potencjalnie groźne, tak by relacja z partnerem pozostawała żywym spotkaniem. 

Trening grupowy

Grupa to wielość impulsów i bardzo dynamicznie zmieniająca się sytuacja, co pociąga za sobą konieczność dysponowania baczną uwagą i doskonałą relacją do przestrzeni. Za sprawą ćwiczeń i zabaw grupowych postaramy się przywołać obraz „pola walki”, na którym musimy działać z największą intensywnością na wszystkich poziomach jednocześnie, tj. na poziomie zaangażowania indywidualnego i w relacji z partnerem oraz doskonałej orientacji w grupie i przestrzeni. W czasie sesji będziemy wykorzystywać zarówno elementy treningu fizycznego, jak i pracy z bronią, taką jak: (kij-włócznia), bokken (drewniany miecz japoński) oraz tantō (drewniany nóż).
Przemysław Błaszczak

Zajęcia skierowane są do osób zainteresowanych treningiem fizycznym oraz jego zastosowaniem w rzemiośle aktorskim i innych praktykach performerskich. Warsztaty mają charakter intensywnej pracy fizycznej.

Fot. Anita SzymańskaPrzemysław Błaszczak studiował filozofię na Uniwersytecie Wrocławskim. Aktor, reżyser, pedagog, od 1995 roku związany z Instytutem Grotowskiego (do 2007 Ośrodkiem Grotowskiego).

W latach 1996–1999 pracował w Teatrze Pieśń Kozła pod kierownictwem Grzegorza Brala (udział w spektaklu „Pieśń kozła – dytyramb”). W latach 2002–2003 przygotował własny monodram „Ecce homo”. Od 2004 roku jest aktorem Teatru ZAR. Uczestniczył w projekcie „Ewangelie dzieciństwa”. Występował w dwóch częściach tryptyku „Ewangelie dzieciństwa” („Uwerturze” i „Anhellim. Wołaniu”) oraz spektaklu „Armine, Sister”. Grał także w „Mauzerze” Heinera Müllera w reżyserii Theodorosa Terzopoulosa (polska premiera w Instytucie Grotowskiego w 2012 roku). Pod okiem Terzopoulosa studiował jego autorską metodę treningu aktorskiego wypracowaną w Teatrze Attis w Grecji. Jest certyfikowanym nauczycielem tej metody. Założyciel i lider Studia Kokyu działającego od 2016 roku w Instytucie Grotowskiego.

Od 2005 roku uprawia japońską sztukę walki aikido (aktualnie w stopniu 2 dan), pod okiem senseia Piotra Masztalerza 6 dan, w 2011 roku pobierał nauki jako uchideshi u shihana Juby Noura 6 dan w Meksyku. Prowadzi regularne treningi w założonym przez siebie dojo Na Grobli Aikikai, które jest częścią Birankai Polska. W 2005 roku przebywał w Japonii na zaproszenie Toshiego Tsushitoriego, trenując pod jego okiem shintaido – japoński system prowadzący do integracji ciała i głosu poprzez trening oparty na tradycyjnym karate.

W latach 2013–2016 lider Studia Dwóch Ścieżek działającego w ramach programu badawczego BodyConstitution Instytutu Grotowskiego. Współzałożyciel Wrocławskiej Offensywy Teatralnej (WrOT). Prowadził warsztaty w Polsce i za granicą.

Studio Kokyu prowadzi działalność edukacyjno-badawczą. W pracy przyświeca nam idea teatralnego laboratorium, w którym poddajemy badaniu nasze intuicje, dotychczasowe doświadczenia oraz narzędzia. Bardzo istotną kwestią jest dla nas etos zespołu teatralnego, dzielącego się swoimi doświadczeniami, nawzajem edukującego, biorącego na siebie odpowiedzialność za pracę zbiorową, który w perspektywie kilkuletniej, regularnej praktyki stwarza możliwość wypracowania zarówno swoistego języka, jak i metodyki pracy. Kluczowym zagadnieniem dla członków Studia Kokyu pozostaje pytanie o trening i praktykę. Zadajemy je sobie, poruszając się między polem treningu fizycznego aktora a doświadczeniem płynącym z praktyki japońskich sztuk walki, zwłaszcza aikido. Studio Kokyu to grupa osób dzielących się swoimi doświadczeniami w zakresie różnych form treningu i poszukiwań ruchowo-teatralnych oraz prowadzących projekty artystyczne, edukacyjne i badawcze. Studio powstało we wrześniu 2016 roku. Prowadzi działalność w Instytucie Grotowskiego we Wrocławiu.
Więcej informacji: studiokokyu.pl/
facebook.com/studiokokyu
instagram.com/studiokokyu/

Galeria zdjęć