Aktualnie jesteś: Scena ukraińska

Rekonstrukcja | Реконструкція

Spektakl grupy teatralnej Tinyova | Вистава театрального колективу Тіньова
Spektakl bez słów | Вистава без слів

Osoby gGłuche i słabosłyszące

pt.–sob. 17–18.05.2024, 19.00
Sala Teatru Laboratorium Instytutu Grotowskiego
Czas trwania: 55 minut

Bilety: 30/40 PLN


Пт.–Cб. 17–18.05.2024, 19.00
Зала Театру Лабораторія Інституту Гротовського
Тривалість: 55 хвилин

Квитки: 30/40 PLN

Rekonstrukcja | Реконструкція
fot. Daria Baranova

Kolażowy spektakl złożony ze snów i lęków.

Bohaterowie spektaklu żyją w przestrzeni granicznej, oscylując między przeszłością a przyszłością. Rekonstruując sceny z przeszłości swoich miast, starają się wyobrazić sobie przyszłość – jej architekturę, krajobrazy. A co najważniejsze, wyobrazić sobie własne ścieżki w tej wyimaginowanej geografii.

Chociaż świat „Rekonstrukcji” wymyka się linearności, gdzie przeszłość i przyszłość współistnieją jednocześnie na jednej scenie, to aktorzy będą dążyć do znalezienia przestrzeni czasowej, w której nie ma to znaczenia.

Poszukają sposobów na pogodzenie konfliktu między słodyczą przeszłości, bólem teraźniejszości i nadzieją na przyszłość.

Ostatecznie będą musieli osiągnąć równowagę, uświadamiając sobie, że czas jest niemożliwy do okiełznania.

Gdy zatrą się granice między przeszłością i przyszłością, bólem i szczęściem, żalem i radością, cieniem i treścią, to wówczas, pozbywając się tych urojonych podziałów i wchodząc w jednorodność doznań, procesów, krajobrazów, przestrzeni pamięci oraz nadziei, świat przestanie być fragmentaryczny, a życie w nim nabierze nowego znaczenia.


Вистава-колаж уривків снів та страхів

Актори та акторки вистави існують в лімінальному просторі, коливаючись між минулим і майбутнім.

Реконструюючи сцени, що закарбувалися в памʼяті їхніх міст минулого, вони прагнуть уявити майбутнє, його архітектуру, його ландшафти. А головне, уявити власні траекторії в цій уявній георграфії.

І хоча в світі “Реконструкції” неможливо ухопити лінійність, а майбутнє з минулим існують на одній сцені одночасно, перформери і перформерки спробують знайти такий часопростір, в якому це не матиме значення.

Вони шукатимуть шляхи усунення конфлікту між солодкістю минулого, болем теперішнього і надією на майбутнє

Але так чи інакше, їм доведеться знайти гармонію в усвідомленні неможливості приборкання часу.

Коли перформери і перформерки зітруть кордони між минулим і майбутнім, болем і щастям, горем і радістю, тінню та обʼєктом, що її відкидає, тільки тоді коли вони усунуть ці уявні дихотомії і вдивляться в однорідність і єдність відчуттів, процесів, ландшафтів і просторів памʼяті та надій, світ перестане розпадатися на частини, а життя в ньому отримає новий сенс.

Grupa teatralna Tinyova to zespół studentów Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Teatru, Kina i Telewizji im. Iwana Karpenki-Karego. „Tinova” powstała we Lwowie jako reakcja na pełnowymiarową inwazję Rosji na Ukrainę w marcu 2022 roku.  Założycielami grupy są Danyil Zenkin i Ilya Miroshnyk, aktorzy teatru lalek z Charkowa i Mariupola. „Rekonstrukcja” była ich pierwszą sztuką wyrosłą z refleksji nad eskalacją wojny. Z czasem do grupy zaczęli dołączać inni artyści i artystki, dzięki czemu jej działalność rozszerzała się w oparciu o wspólną ideę – tworzenie sztuki alternatywnej, która stara się nie ignorować, ale próbować zrozumieć wyzwania współczesności.
W czerwcu 2022 roku Tinyova przeniosła się do Kijowa, rozpoczynając nowy etap rozwoju. Przez kolejne sześć miesięcy zespół realizował projekt edukacyjny „Laboratorium cieni” przy wsparciu finansowym agencji USAID, w ramach  którego zrealizowano dwumiesięczny kurs teatru cieni dla młodych artystów, sfinansowano stworzenie 10 nowych koncepcji projektów teatralnych; powstały także dwa spektakle: „Poszukiwacze światła” i „Wszystkie jej rzeczy”. W ten sposób grupa rozwija także drugi kierunek działalności: edukację artystyczną, której celem jest poszerzenie i doskonalenie zaplecza artystycznego młodych twórców i twórczyń, poszukiwanie alternatywnych sposobów pracy aktorskiej, a także próba stworzenia teatru, który pomoże w pełni wyrazić znaczenia odnoszące się do współczesnego kontekstu. W 2023 roku Tinyova została partnerem eksperymentalnego klubu teatralnego „Nashi”, wspólnie z którym we współpracy z awangardowym teatrem LaMaMa w Nowym Jorku zrealizowała spektakl postdramatyczny pt. „Kabaret na granicy”.
Najnowszy spektakl grupy to sztuka „Wschodnie światło”: powstała przy wsparciu Goethe-Institut Ukraina surrealistyczna opowieść o bohaterze, który traci pamięć w wykonaniu duetu Illi Miroshnyka i Romana Obrucha.


Театральне об’єднання Тіньова це мистецьке угрупування студентів та студенток театрального університету ім. Карпенко-Карого. “Тіньова” виникла у Львові, як реакція на повномасштабне вторгнення Росії в Україну у березні 2022 року.Засновники Тіньової Даниїл Зенкін та Ілля Мірошник, актори театру ляльок з Харкова і Маріуполя, відповідно. Тож перша створена ними у квітні 2022 року вистава „Реконструкція”, тіньова вистава про зруйновані будівлі Харкова і Маріуполя, була в першу чергу їхньою індивідуальною театральною рефлексією на катастрофічні поточні події. Згодом до групи почали приєднуватися інші митці, завдяки чому її діяльність розширилася на основі спільної ідеї створення альтернативного мистецтва, яке намагається не ігнорувати, а намагатися зрозуміти виклики сучасності.
У червні 2022 року команда Тіньової переїхала в Київ, почавши новий етап розвитку групи. Наступні пів року команда реалізувала проєкт „Тіньової Лабораторії” за фінансової підтримки фонду USAID. Протягом цього освітньо-театрального проєтку, команда провела двомісячний курс з тіньового театру для молодих митців та мисткинь, профінансувала створення 10-ти новий концепцій театральних проєктів, а також створила дві театральні вистави: „Шукачі Світла” та „Усі її речі”. У такий спосіб група розвиває й другий напрямок діяльності: мистецьку освіту, метою якої є розширення та вдосконалення мистецького досвіду молодих творців, пошук альтернативних способів гри, а також спроба створити театр, який допоможе повніше виразити сенси, пов’язані з сучасним контекстом. У 2023 році Тіньова стала партнером експериментального театрального клубу „Наші”, з яким у співпраці з авангардним театром LaMaMa в Нью-Йорку поставила постдраматичну виставу під назвою „Кабаре на кордоні”.
Крайньою виставою Тіньової стала робота „Східне Сяйво”, створена за підтримки фонду Goethe-Institut Україна. Це сюрреалістична вистава про героя, який через загрозу смерті втрачає пам’ять про себе, виконана дуетом Іллі Мірошника та Романа Обруча.

Danyil Zenkin jest artystą interdyscyplinarnym, absolwentem Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Teatru, Kina i Telewizji im. Iwana Karpenki-Karego na Wydziale Sztuki Teatru Lalek oraz Pracowni Dramaturgicznej Kijowskiego Narodowego Teatru Młodzieży. Współpracował z niemieckim festiwalem „Fast Forward”, litewskim teatrem „Panevezio liliu vezimo”, eksperymentalnym klubem teatralnym „Nashi.etc”, Kijowskim Miejskim Teatrem Lalek, Lwowskim Regionalnym Teatrem Lalek, niemieckim zespołem „Art Crossing Borders”. Współzałożyciel i dyrektor artystyczny Grupy teatralnej Tinyova.


Даниїл Зенкін міждисциплінарний митець, випускник Київського Національного університету театру, кіно та телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого, кафедра мистецтва театру ляльок (магістр), випускник майстерні драматургів в Київському Національному Молодому театрі. Співпрацював з німецьким фестивалем „Fast Forward”, литовським театром „Panevezio liliu vezimo”, експериментальним театральным клубом „Nashi.etc”, Київським муніципальним театром ляльок, Львівським обласним театром ляльок, німецькою компанією „Art Crossing Borders”. Співзасновник та художній керівник театральної групи „Тіньова”. 

Ilya Miroshnyk jest aktorem, kompozytorem, muzykiem, współzałożycielem Grupy teatralnej Tinyova. Współpracuje z Klubem Teatru Eksperymentalnego „Nashi.etc”, (Kijów). Współpracował z hiszpańskim duetem performatywnym „Loz Torezznos”. Założyciel i muzyk zespołu Hliborob. Współpracował z festiwalem GogolFest w Mariupolu. Brał udział w produkcji opery „Neron” w reżyserii Vlada Troitskiego.


Ілля Мірошник aктор, композитор, музикант, співзасновник театральної групи „Тіньова”. Співпрацює з Експериментальним театральним клубом Наші (м. Київ). Співпрацював з перформативним дуетом „Loz Torezznos” в Іспанії. Засновник та музикант музично-перформативного гурту „Хлібороб”. Співпрацював з фестивалем ГогольФест у м. Маріуполь. Брав участь в постановці опери Nero (реж. Влад Троїцький).

foto Oleksandr OsipovYuliia Linnik jest aktorką, producentką, pedagożką. Współpracowała z teatrami Nafta (Charków), Dykyi teatr (Kijów), Hooligan Art Community (Niemcy), Slovo. Theatre Group (USA), Nashi Theatre Company (Ukraina/USA) oraz z innymi grupami i projektami teatralnymi.  Producentka grupy teatralnej Tinyova” (Kijów). Założycielka platformy językowej Oratoria”. 


Юлія Ліннік акторка, продюсерка, викладачка. Співпрацювала з театрами Нафта (м. Харків), Дикий театр (м. Київ), Hooligan Art Community (Німеччина), Slovo. Theatre Group (США), Nashi Theatre Company (Україна\США) та іншими театральними колективами та проєктами. Продюсерка театрального обʼєднання „Тіньова” (м. Київ).Засновниця проєкту мовної платформи „Ораторія”.

Roman Obruch jest aktorem teatralnym i filmowym, studentem IV roku Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Teatru, Kina i Telewizji im. Iwana Karpenki-Karego. Stypendysta projektu DAAD, uczestnik projektu edukacyjno-teatralnego Tinyova Laboratorya. Autor pomysłu i aktor spektaklu „Poszukiwacze światła” i jego kontynuacji pt. „Pogromcy ciemności”.


Роман Обруч актор театру та кіно, студент 4 курсу КНУТКіТ ім. Карпенко-Карого за спеціальністю актор театру ляльок. Степендіант від проєкту DAAD.Учасник освітньо-театрального проєкту Тіньова Лабораторія. Автор ідеї та актор вистави „Шукачі Світла”, та її ітерації „Приборкувачі темряви”.

Anna-Maria Baranova jest aktorką Kijowskiego Narodowego Akademickiego Teatru Młodzieży i Grupy teatralnej Tinyova. Współpracuje z Klubem Teatru Eksperymentalnego „Nasi” (Kijów). Ukończyła Kijowski Narodowy Uniwersytet Teatru, Kina i Telewizji im. Iwana Karpenki-Karego (aktorstwo, teatroznawstwo).


Анна-Марія Баранова акторка Київського Національного Академічного Молодого театру та театрального обʼєднання „Тіньова”. Співпрацює з Експериментальним театральним клубом Наші (м. Київ). Закінчила КНУТКіТ ім. Карпенко-Карого за спеціальністю акторка драматичного театру, а також, магістратуру як театрознавиця. 

Kateryna Polishchuk jest aktorką, autorką, muzyczką i nauczycielką. Studentka czwartego roku Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Teatru, Kina i Telewizji im. Karpenko-Karego, specjalizująca się w lalkarstwie. Członkini chóru „New Generation Choir” pod kierownictwem Jerry’ego Heila (Yana Shemayeva). Nauczycielka aktorstwa w Studiu Teatralnym Eridan. Aktorka grupy teatralnej Tinyova.


Катерина Поліщук акторка, авторка, музикантка, викладачка. Студентка 4 курсу КНУТКіТ ім. Карпенка-Карого за спеціальністю «акторське мистецтво театру ляльок». Учасниця хору «Хор нового покоління» під керівництвом Jerry Heil (Яни Шемаєвої). Викладачка акторської майстерності в студії «Eridan». Акторка театрального об’єднання «Тіньова».

Reżyseria: Danyil Zenkin
Scenografia: Danyil Zenkin
Muzyka: Ilya Miroshnyk
Obsada: Anna-Maria Baranova, Julia Linnik, Roman Obruch, Kateryna Polishchuk, Danyil Zenkin, Ilya Miroshnyk 

Premiera: 8 maja 2022


Режисер: Даниїл Зенкін
Продакшн: Даниїл Зенкін
Музика: Ілля Мірошник
У ролях: Анна-Марія Баранова, Юлія Ліннік, Роман Обруч,  Даниїл Зенкін, Ілля Мірошник, Катерина Поліщук

Прем’єра: 8 травня 2022

17.05.2024

 

18.05.2024

 

 

OKiS_wspolorganizator2

Galeria zdjęć