Aktualnie jesteś: Rezydencje

Rekonstrukcje. Ćwiczenia

Pokaz pracy Pawła Sablika z udziałem grupy warsztatowej w ramach programu „Rezydencje artystyczne dla zespołów teatralnych i indywidualnych twórców”

śr. 16.03.2022, 20.00
Studio Na Grobli

Wstęp wolny, wymagana rezerwacja bezpłatnej wejściówki
Czas trwania: 45 min

Rekonstrukcje. Ćwiczenia
Fot. Jerzy Bartkowski

Paweł Sablik (Polska) jest dramaturgiem, reżyserem, performerem i operatorem. Skończył Akademię Sztuk Teatralnych w Krakowie na Wydziale Reżyserii Dramatu. Jego głównym zainteresowaniem badawczym oraz artystycznym są metody pracy w teatrze oparte na technikach rekonstruktorskich. Podsumowaniem wstępnych poszukiwań jest praca magisterska „Rekonstrukcje jako model pracy w teatrze – próba wskazania potencjalnych narzędzi i środków”. Współautor podcastu teatralnego „MEH-TEATR”.

Finałem warsztatów badawczo-artystycznych „Rekonstrukcje. Ćwiczenia” jest pokaz performatywny wraz z zamkniętą grupą warsztatową, która przedstawi podsumowanie pięciotygodniowych poszukiwań. Założeniem pracy jest przeprowadzenie przez grupę zdarzenia performatywnego w formie zadań. Materiałem, który zostanie przedstawiony, będą trzy rekonstrukcje wykorzystujące narzędzia rozpoznane podczas warsztatów – re-enactment, rekonstrukcja zdarzenia, rekonstrukcja historyczna.

Koncept i wykonanie: Paweł Sablik
Opieka: Roxana Mehrafzoun

Rezydencja „Rekonstrukcje. Ćwiczenia”, 7 – 13.03.2022

„Rekonstrukcje. Ćwiczenia” to rezydencja oparta na warsztatach badawczo-artystycznych, podczas których wspólnie z zamkniętą grupą warsztatową rezydent przygląda się potencjałom wynikającym z technik repetycji oraz odtwarzania w pracach teatralnych i metodach aktorskich. Pole poszukiwań artystycznych grupy warsztatowej obejmuje spektrum prac International Institute of Political Murder, Agrupación Señor Serrano oraz prac własnych, wykorzystując teksty między innymi Rebekki Schneider „Pozostaje performans” i Marka Betlejewskiego „Eksperyment procesowo-kryminalistyczny”. Wzbogaca to temat o praktyki, takie jak ustawienia indywidualne na figurkach oraz Teatr Forum Augusto Boala.

Rezydent: Paweł Sablik
Opieka: Roxana Mehrafzoun

śr. 16.03.2022, 20.00

Pobierz „Oświadczenie dotyczące stanu zdrowia” przed udziałem w wydarzeniu Instytutu Grotowskiego i zapoznaj się z „Regulaminem uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu”.

Jeśli są Państwo osobami ze specjalnymi potrzebami i planują wziąć udział w wydarzeniu, prosimy o kontakt minimum 3 dni wcześniej. Taka informacja pozwoli nam wdrożyć rozwiązania, które sprawią, że wydarzenie będzie dla Państwa dostępne. sekretariat@grotowski-institute.pl lub tel. 71 34 45 320