Scalenie spuścizny Ludwika Flaszena

Scalenie spuścizny Ludwika Flaszena
Fot. Jarosław Fret

Opis projektu
Głównym celem projektu jest scalenie rozproszonych części spuścizny Ludwika Flaszena, który od 1984 r. mieszkał na stałe w Paryżu. Znajdują się tam archiwalia stanowiące efekt działalności uczonego na emigracji (m.in. książki, rękopisy, fotografie, materiały wideo). Po jego śmierci, w oparciu o akt darowizny, całość materiałów została przekazana Instytutowi Grotowskiego, który obecnie dysponuje już księgozbiorem polskim twórcy, przechowywanym w Czytelni i Archiwum. Biblioteka stanowi jedyny w swoim rodzaju portret intelektualny współtwórcy Teatru Laboratorium, daje również obraz jego wszechstronnych i głębokich poszukiwań.
Podczas trwania projektu zostaną uporządkowane, sprowadzone do Polski i zinwentaryzowane materiały z Paryża. Dzięki opracowaniu całości spuścizny możliwa będzie analiza warsztatu badawczego jednego z najwybitniejszych krytyków teatralnych, a materiały te przyczynią się do dalszego badania zjawisk zachodzących w teatrze XX i XXI w., co będzie stanowić punkt wyjścia do dalszych projektów edukacyjnych.
W poszczególnych etapach prac wezmą udział wolontariusze, którzy w Paryżu będą wykonywać prace polegające na porządkowaniu i segregacji materiałów, a następnie we Wrocławiu opracują i zinwentaryzują archiwalia wchodzące w skład spuścizny Ludwika Flaszena.
Z okazji pierwszej rocznicy śmierci Ludwika Flaszena planowane są wraz z partnerami wydarzenia towarzyszące rozpowszechniające wiedzę o priorytetowych założeniach projektu i jego poszczególnych etapach.

Trwa nabór wolontariuszy do projektu.

Fot. Karol JarekLudwik Flaszen był uczestnikiem i świadkiem wielkiej epoki teatru. Współzałożyciel i współanimator Teatru Laboratorium Jerzego Grotowskiego przez cały okres jego istnienia (1959–1984). W latach osiemdziesiątych – dyrektor. Krytyk, pisarz, wieloletni partner twórczego dialogu z Grotowskim, sam został praktykiem, prowadząc doświadczenia parateatralne, warsztaty aktorskie w wielu krajach świata. Jego pierwsza książka Głowa i mur (1958) została skonfiskowana przez cenzurę PRL. Autor Cyrografu – tomu esejów i małych próz o sytuacji jednostki w systemie totalitarnym (pierwsze wydanie 1971, ostatnie – 1996, Kraków; wersja francuska – Paryż 1990). Jego tom szkiców Teatr skazany na magię (Kraków 1983) zawiera teksty oraz wykłady związane ze współpracą autora z Jerzym Grotowskim i jego udziałem w kształtowaniu twórczej doktryny Teatru Laboratorium. Autor książki Grotowski & Company (wyd. angielskie 2010, wyd. włoskie 2013, wyd. polskie 2014, wyd. brazylijskie 2015, wyd. francuskie 2015, wyd. argentyńskie 2016). Za swoją działalność artystyczną i naukową otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Turyńskiego. Od 1984 roku, po rozwiązaniu Teatru Laboratorium, mieszkał w Paryżu.

czerwiec 2021
rekrutacja wolontariuszy

czerwiec–lipiec 2021
I szkolenie wolontariuszy

lipiec 2021
prace porządkowe w Paryżu

sierpień 2021
II szkolenie wolontariuszy

lipiec–październik 2021
opracowywanie materiałów i katalogowanie księgozbioru

Projekt dofinansował Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „Polonika”

2-POLONIKA-PL-pionowe

Galeria zdjęć