Warsztaty z Igą Załęczną dla grupy roboczej OUP

sob. 13.05.2023, 10:00–13:00
Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena

W trakcie warsztatów uczestnicy będą badać i rozszerzać rozumienie praktyki tanecznej oraz form pracy z ciałem w odniesieniu do koncepcji wielkich reformatorów tańca Rudolfa Labana i Mary Wigman. Stworzony przez Labana system harmonii ruchu oraz rozwinięty przez kolejnych jego współpracowników Laban/Bartenieff Movement System będzie inspiracją i podstawą doświadczenia podczas naszej pracy. W systemie tym ruch ujmuje się w czterech podstawowych kategoriach, które są ze sobą w relacji: CIAŁO / WYSIŁEK / KSZTAŁT / PRZESTRZEŃ. Analiza i opis ruchu związany z poszczególnymi aspektami może stać się podstawą szerszej i pogłębionej psychologicznie refleksji o człowieku, interpretacji dotyczących funkcjonowania osoby zarówno w jego wewnętrznym świecie, jak i w środowisku zewnętrznym, w relacjach, a także związku między wydatkowaniem energii, wysiłkiem, pracą a regeneracją. Koncepcja Labana stała się jednym z głównych systemów opisu ruchu, z którego czerpie psychoterapia tańcem i ruchem.

W proponowanej przeze mnie perspektywie praktycznego działania w ramach warsztatów przedstawię wpływ Laban Movement Analysis (LMA) w możliwie szerokim ujęciu pracy z ciałem. Będziemy więc eksperymentować, badać i poznawać elementy Labanowskiego języka ruchu w różnych kontekstach: jako inspirację i twórczy model w pracy artystycznej, choreograficznej, tanecznej; jako obiektywny system opisu ruchu w pracy terapeutycznej; czy też jako narzędzie w pracy społecznej, animacyjnej.

Fot. Hollybaba

Iga Załęczna to animatorka, choreografka, pedagożka i aktorka. Członkini i założycielka Teatru Chorea, gdzie zrealizowała projekty teatralne (m.in. „Koguty, borsuki i inne kozły”, „Córka swojej matki”) oraz edukacyjno-artystyczne (m.in. Teatr Forum jako metoda pracy). W latach 2006–2018 pracowała z Pawłem Passinim (praca aktorska, choreograficzna). Prowadzi warsztaty i szkolenia dla osób pracujących w obszarze edukacji artystycznej. Zajmuje się kształceniem młodzieży, przygotowując ją do pracy w przestrzeni animacji i sztuki. W latach 2011–2022 pracowała w Policealnym Studium Animatorów Kultury „SKiBA” we Wrocławiu, prowadząc stały kurs zajęć z reżyserii, dramy, technik teatralnych i ekspresji scenicznej. Współpracuje z Akademią Sztuk Teatralnych we Wrocławiu, gdzie prowadzi przedmiot reżyseria teatru ruchu.

Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w latach 2010, 2011, 2017 i 2020. W 2016 roku zrealizowała program stypendialny z ramach programu Erasmus+, który zwyciężył w konkursie FRSE EDUinspiracje 2017  jako najlepszy projekt edukacyjny.

W 2015 ukończyła kurs Teatru Forum, a w 2019 roku zdobyła kwalifikacje trenerskie w zakresie dramy. Od 10 lat prowadzi warsztaty rozwojowe, edukacyjne i twórcze. Łączy narzędzia artystyczne i techniki sztuk performatywnych (taniec, choreoterapia, praca z ciałem indywidualna i grupowa, drama) z technikami terapeutycznymi (psychoterapia tańcem i ruchem) pracując w zgodzie z dynamiką procesu grupowego. Współpracuje z Fabryką Sztuki w Łodzi (projekty Przestrzenie Sztuki, Szkoła Pedagogów Kreatywności), Instytutem Grotowskiego (warsztaty Teatr/Spotkanie/Zmiana, Teatr Forum i inne formy pracy z grupą). Obecnie w trakcie szkolenia Psychoterapia tańcem i ruchem.