Aktualnie jesteś: Warsztaty

Teatr Forum i inne formy pracy z grupą

Cykl warsztatów prowadzonych przez Igę Załęczną

sierpień–grudzień 2022
Studio Na Grobli

Zapisy do 17 sierpnia

Teatr Forum i inne formy pracy z grupą
Fot. Hollybaba

Zapraszam na nowy cykl warsztatów. Pozwoli on poszerzyć zasoby i umiejętności zawodowe o konkretne narzędzie pracy z grupą z obszaru metod teatru zaangażowanego społecznie – Teatr Forum. Poznanie, zrozumienie istoty oraz praktyka metody odbywać się będzie dzięki procesowi własnego doświadczenia w tworzeniu spektaklu, a także jego prezentacji podczas otwartego i interaktywnego spotkania z publicznością.

Warsztaty skierowane są do animatorów, pedagogów, nauczycieli, artystów, wychowawców i opiekunów pracujących z różnorodnymi grupami, ze szczególnym uwzględnieniem grup narażonych na wykluczenie.

Odbędzie się 5 spotkań warsztatowych (łącznie 12 dni pracy), które staną się miejscem praktyki technik i narzędzi z obszaru sztuk performatywnych, dramy, teatru zaangażowanego społecznie, a także pozwolą poszerzyć umiejętności uruchamiania i wzmacniania postaw twórczych.

Teatr Forum to metoda pracy z grupą. Wywodzi się z pogranicza teatru i edukacji, a stworzona została przez brazylijskiego praktyka dramy Augusta Boala. To interaktywna forma tworzenia spektakli, w której uczestnicy mają możliwość wpływu na przebieg scenicznej akcji. Problemy postaci zwykle tożsame są z problemami widzów – aktorów, dzięki czemu uczestnicy konfrontują się z własnymi problemami i w bezpiecznej formie mogą wypróbowywać możliwe sposoby ich rozwiązania. Doświadczenie to, wykorzystując metody aktywnego uczestnictwa, uczy komunikowania złości, stawiania granic, mówienia o potrzebach. Teatr Forum jest metodą, która przez mnogość proponowanych rozwiązań umożliwia dostrzeżenie i analizę różnych punktów widzenia, wykształcając tym samym umiejętność poszukiwania rozwiązań trudnych sytuacji, a także twórcze podejście do problemów społecznych.

Poprzez przygotowanie i prezentację spektaklu uczestnicy będą mieli okazję, aby zdobyć wiedzę oraz szereg praktycznych umiejętności w procesie pracy artystycznej nad spektaklem.

W czasie warsztatów będziemy uczyć się tworzenia bezpiecznej przestrzeni, w której jednostka czy grupa zdobywa umiejętności służące znalezieniu własnych sposobów na opowiedzenie o swoich potrzebach, jak również poprawę społecznego funkcjonowania przy użyciu środków artystycznych oraz w oparciu o dynamikę procesu grupowego.

Jestem wykwalifikowanym trenerem dramy oraz ukończyłam specjalistyczne szkolenie prowadzone przez Fundację Drama Way, które uprawniają mnie do pracy oraz rozpowszechniania idei Teatru Forum. Pracę prowadzę przy zachowaniu merytorycznej rzetelności oraz najwyższych standardów metody.

Cykl warsztatów zakończy się pokazem spektaklu.
Iga Załęczna

Fot. HollybabaIga Załęczna to animatorka, choreografka, pedagożka i aktorka. Członkini i założycielka Teatru Chorea, gdzie zrealizowała projekty teatralne (m.in. „Koguty, borsuki i inne kozły”, „Córka swojej matki”) oraz edukacyjno-artystyczne (m.in. Teatr Forum jako metoda pracy). W latach 2006–2018 pracowała z Pawłem Passinim (praca aktorska, choreograficzna). Prowadzi warsztaty i szkolenia dla osób pracujących w obszarze edukacji artystycznej. Zajmuje się kształceniem młodzieży, przygotowując ją do pracy w przestrzeni animacji i sztuki. W latach 2011–2022 pracowała w Policealnym Studium Animatorów Kultury „SKiBA” we Wrocławiu, prowadząc stały kurs zajęć z reżyserii, dramy, technik teatralnych i ekspresji scenicznej. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w latach 2010, 2011, 2017 i 2020. W 2016 roku zrealizowała program stypendialny z ramach programu Erasmus+, który zwyciężył w konkursie EDUinspiracje jako najlepszy projekt edukacyjny. W 2019 roku zdobyła kwalifikacje trenerskie w zakresie dramy. Od 10 lat prowadzi warsztaty rozwojowe, edukacyjne i twórcze. Łączy narzędzia artystyczne i techniki sztuk performatywnych (taniec, choreoterapia, praca z ciałem indywidualna i grupowa, drama) z technikami terapeutycznymi (psychoterapia tańcem i ruchem) pracując w zgodzie z dynamiką procesu grupowego.

pon.–śr. 22–24.08.2022, 17.00–19.30
czw.–sob. 15–17.09.2022, 17.00–19.30
pt.–sob. 7–8.10.2022, 17.00–19.30
pt.–sob. 4–5.11.2022, 17.00–19.30
pt.–sob. 2–3.12.2022, 17.00–19.30

Cykl warsztatów jest bezpłatny. Obowiązują zapisy.

Wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy przesyłać do 17 sierpnia 2022 roku do Igi Załęcznej na adres zaleczna@gmail.com, wpisując w temacie wiadomości „Teatr Forum”. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Projekt realizowany jest w ramach Stypendium Artystycznego Prezydenta Miasta Wrocławia, otrzymanego na realizację projektu Animator/Artysta/Pedagog. Teatr Forum i inne formy pracy twórczej z grupą.

Galeria zdjęć