Seminarium dr. Jana Jiříka dla grupy roboczej OUP

sob. 22.04.2023, 10:00–13:00
Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena

Teatr D 34 został założony przez Emila Františka Buriana i jego współpracowników w 1933 roku. Nazwa teatru była akronimem, który oddawał kilka znaczeń. Litera D była początkową literą kilku czeskich słów – teatr (divadlo), robotnik (dělník), historia (dějiny), podział (dělba). Numer w nazwie zmieniał się wówczas z każdym sezonem i pochodził z drugiego roku, w którym kończył się dany sezon teatralny. Miała zatem wskazywać na przyszłość. Teatr D 34 funkcjonował jako spółdzielnia, w której wszyscy jej członkowie, zarówno dyrekcja, obsada, jak i pracownicy techniczno-administracyjni, mieli być równi. Burian określał siebie i swoich współpracowników jako robotników kultury. Oprócz wystawiania spektakli teatralnych teatr D 34 rozwijał szereg działań pozateatralnych: organizował wystawy, wydawał pismo i książki, organizował wykłady i konferencje. Miał i stał się ośrodkiem kultury otwartym dla wszystkich warstw społecznych. Teatr D 34 odpowiadał jednak na potrzeby społeczeństwa, które powstawało pod wpływem industrializacji i nowoczesności. Podczas seminarium skupimy się na roli teatru jako instytucji publicznej, która istnieje, tworzy i rozwija swoją działalność w czasach krytyki postinstytucjonalnej.

Fot. ze zbiorów prywatnychJan Jiřík jest znawcą sztuk teatralnych, dziennikarzem, redaktorem i dramaturgiem festiwalowym. Pracuje na Wydziale Teatralnym Akademii Sztuk Scenicznych w Pradze jako nauczyciel i kierownik Katedry Teorii i Krytyki. Jest członkiem Czeskiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych AICT oraz dramaturgiem międzynarodowego festiwalu teatralnego Palm Off Fest w Pradze.