Aktualnie jesteś: Otwarty Uniwersytet Poszukiwań / Semestry autorskie / Okrutny teatr samospaleń

W obliczu przegranej

Wykład II dr. hab. prof. UAM Grzegorza Ziółkowskiego w ramach OUP

7/05/2018 {poniedziałek} 18:00
Instytut Grotowskiego, Sala Kinowa

Wstęp wolny

Wykład poświęcony zostanie samospaleniom Ryszarda Siwca (1968) oraz czeskiego studenta Jana Palacha (1969). Pierwszy z nich protestował przeciwko komunistycznej indoktrynacji, łamaniu praworządności i wolności oraz inwazji wojsk Układu Warszawskiego, w tym Ludowego Wojska Polskiego, na Czechosłowację w sierpniu 1968 roku. Ten drugi chciał wstrząsnąć społeczeństwem pogrążającym się w apatii po wkroczeniu wojsk „bratnich” państw do swojego kraju.

Podczas wykładu, ilustrowanego materiałami audiowizualnymi, omówione zostaną następujące dzieła:

  • film dokumentalny Usłyszcie mój krzyk i słuchowisko radiowe Testament zrealizowane przez Macieja Drygasa (1991, 1992),
  • praca architektoniczno-rzeźbiarska The House of the Suicide (Dom samobójcy) i The House of the Mother of the Suicide (Dom matki samobójcy) zaprojektowana przez Johna Hejduka (realizacje: 1990, 1991, 2016, 2017),
  • serial telewizyjny Hořící keř (Gorejący krzew) w reżyserii Agnieszki Holland (2013).

Fot. Maciej Zakrzewski

Grzegorz Ziółkowski (ur. 1970 w Żninie) jest poszukiwaczem, reżyserem teatralnym, teatrologiem, nauczycielem, redaktorem, wydawcą, tłumaczem, praktykiem tai chi, dr. hab., prof. UAM w Instytucie Teatru i Sztuki Mediów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor książek Teatr Bezpośredni Petera Brooka (2000) i Guślarz i eremita. Jerzy Grotowski: od wykładów rzymskich (1982) do paryskich (1997–1998) (2007). Przełożył na język polski wiele książek, m.in. Ruchomy punkt Petera Brooka i Ku teatrowi ubogiemu Jerzego Grotowskiego. Zredagował samodzielnie i we współpracy szereg publikacji (wśród nich: Polish Theatre after 1989: Beyond Borders, On Performatics i Voices from Within: Grotowski’s Polish Collaborators). Stypendysta British Council, Miasta Poznania, Fundacji Nauki Polskiej i Fulbright Foundation. W latach 2004–2009 pracował jako dyrektor programowy Ośrodka Grotowskiego, a następnie Instytutu Grotowskiego we Wrocławiu, w którym m.in. współtworzył „Atelier” i objęty patronatem UNESCO Rok Grotowskiego 2009.

Prowadził Biuro Poszukiwań Teatralnych i Teatr Rosa w Poznaniu, a także zajęcia aktorskie w Anglii, Armenii, Austrii, Chile, Iranie, Katalonii, Korei Południowej, na Malcie i w Rumunii. Od 2012 roku kieruje PRACOWNIĄ || ROSA oraz Acting Techniques Intensive Seminar ATIS w Poznaniu. W Pracowni wyreżyserował dwa przedstawienia teatralne: TAZM Milczenie światła (2012) i SERCE Cisza wieloboku (2015–2016). W latach 2015–2016 zrealizował wraz z międzynarodowym zespołem interdyscyplinarne poszukiwanie teatralne Pracowni „Wsłuchanie w PULS”, w ramach którego opublikował Dwugłos O CISZY oraz Teksty OD SERCA (po polsku i po angielsku). Ostatnio opublikował monografię Okrutny teatr samospaleń. Protesty samobójcze w ogniu i ich echa w kulturze współczesnej (Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2018), która stanowi podsumowanie projektu wspieranego przez Narodowe Centrum Nauki.

Więcej informacji: grzeg.home.amu.edu.pl