Aktualnie jesteś: Otwarty Uniwersytet Poszukiwań / Kursy wiodące / Stulecie aktorów. Sztuka aktorska w teatrze Zachodu między XIX a XXI wiekiem

Wczesny i późny Stanisławski: joga i pamięć emocjonalna a analiza działań

Wykład prof. Siergieja Czerkasskiego w ramach OUP

21/03/2014 {piątek} 18:00
Sala Kinowa
Wykład otwarty

Wstęp wolny

Wykład omawia logikę rozwoju systemu Stanisławskiego – od analizy poszczególnych elementów wewnętrznego stanu twórczego aktora (z wykorzystaniem odkryć Ribota i jogi) i roli procesów nieświadomych w pracy aktora – do szczegółowego omówienia świadomych metod wyzwalania u aktora procesów nieświadomych, wytwarzania wewnętrznego stanu twórczego – „jestem” (wykorzystanie mechanizmów pamięci emocjonalnej, działań fizycznych i odczuć itd.). Siergiej Czerkasski uzasadnia tradycyjne przeciwstawienie wczesnego i późnego Stanisławskiego oraz omawia techniki prowadzenia prób: techniki etiudy, metody działań fizycznych (psychofizycznych), aktywną analizę.

Siergiej Czerkasski – reżyser teatralny i nauczyciel akademicki, profesor Państwowej Akademii Sztuk Teatralnych w Sankt Petersburgu (powstałej w 1779 roku), w której jest kierownikiem Studia Aktorskiego. Jego praca kandydacka dotyczyła kształcenia reżyserów w rosyjskich szkołach teatralnych. Doktorat poświęcił liniom sukcesji koncepcji Stanisławskiego w teatrze międzynarodowym XX wieku (Stanisławski – Bolesławski – metoda Stanisławskiego).
Studenci prof. Czerkasskiego są laureatami wielu nagród aktorskich i reżyserskich, m.in. Złotej Maski (najbardziej prestiżowej państwowej nagrody teatralnej w Rosji). Wielu z nich pracuje w czołowych rosyjskich zespołach teatralnych, m.in. Moskiewskim Akademickim Teatrze Artystycznym, Teatrze na Tagance i Lenkomie w Moskwie oraz Teatrze Małym, Teatrze Aleksandryjskim, Teatrze Komedii im. Nikołaja Akimowa i Domu Bałtyckim w Sankt Petersburgu.
Jego praktyczna praca ze studentami zyskała szerokie uznanie nie tylko w Rosji, ale także w ponad trzydziestu szkołach teatralnych na świecie. Wyreżyserował za granicą m.in. Wielką Katarzynę George’a B. Shawa iPolowanie na kaczki Aleksandra Wampiłowa (RADA), Rewizora Nikołaja Gogola (Teatr Państwowy w Rumunii) oraz Bieg Michaiła Bułhakowa (NIDA, Australia).
Jest autorem książek: Stanisławski i joga, Walentyn Smyszlajew – aktor, reżyser i pedagog oraz Szkoła Reżyserii Sulimowa, które składają się na swoistą trylogię przedstawiającą jego zawodowe „drzewo genealogiczne”, sięgające od Konstantego Stanisławskiego, przez Aleksandra Smyszlajewa (członka Pierwszego Moskiewskiego Akademickiego Teatru Artystycznego, reżysera Hamleta wraz z Michaiłem Czechowem), do Vladimira Sulimowa (jednego z czołowych profesorów reżyserii Państwowej Akademii Sztuki Teatralnej w Sankt Petersburgu w drugiej połowie XX wieku).