Aktualnie jesteś: Projekty

Actor’s Hub: Motions

Seminarium praktyczne, warsztaty, pokazy pracy
26 czerwca–6 lipca 2023
Instytut Grotowskiego, Studio Na Grobli, Brzezinka, Online

 

„Actor’s Hub” to projekt w zakresie edukacji realizowany w Instytucie Grotowskiego. To cykl warsztatów i spotkań zbierających doświadczenia w domenie treningu aktorskiego, badanego w Instytucie od roku 2004. W ciągu kilku intensywnych tygodni uczestnicy będą mogli zgłębić techniki, praktyki i filozofie ruchu z całego świata. Projekt adresowany jest do osób aktywnych fizycznie posiadających doświadczenie teatralne: profesjonalnych aktorów, studentów szkół aktorskich, tancerzy, choreografów, performerów oraz instruktorów i praktyków teatralnych.

„Actor’s Hub” to przede wszystkim miejsce stawiania pytań o kluczowe zagadnienia związane z praktyką aktora oraz rozumieniem funkcji teatru. To miejsce spotkania praktyków, dzielenia się doświadczeniem i refleksją i wiedzą praktyczną. Podczas tej edycji chcemy w pierwszej kolejności postawić pytanie o Motions – jedną z fundamentalnych praktyk rozwiniętych w ramach prac Teatru Laboratorium, w okresie Teatru Źródeł, w drugiej połowie lat siedemdziesiątych XX w. W początkowym etapie miała to być sekwencja póz i ruchów wykonywana w określony sposób i w określonej kolejności. Wymagały one wielkiej precyzji i porzucenia przyzwyczajeń związanych z tym, co bezpieczne, racjonalne, ?naturalne?. Owo porzucenie było niejako wymuszane przez trudne warunki, w jakich prowadzono prace w ramach seminariów: zmiana rytmu dobowego, świadome wystawienie na zmęczenie, konieczność działania w nieznanym terenie, często w trudnych warunkach pogodowych. Wyjątkowość Motions jako szczególnej praktyki, polega także na tym, ze począwszy od okresu Teatru Źródeł, aż do końca działalności Jerzego Grotowskiego, którą przerwała jego śmierć w 1999 roku, a następnie właściwie do dziś, a przynajmniej do zakończenia działalności Workcenter of Jerzy Grotowski and Tomas Richards, przetrwała ona niezmieniona w swej formie, choć liderzy i sami uczestnicy praktyki w oczywisty sposób podlegali zmianie.

Podczas tej edycji, pod hasłem Motions, odbędzie się Seminarium praktyczne z udziałem zaproszonych gości, którzy współpracowali kiedyś z Jerzym Grotowskim. Oprócz tego proponujemy warsztaty praktyczne Jairo Cuesty oraz Przemysława Błaszczaka odbędą się one w Brzezince, leśnej bazie Instytutu Grotowskiego. Od niedzieli 2 lipca zapraszamy natomiast na warsztaty Sol Garre oraz Gey Pin Ang w Studiu Na Grobli Instytutu Grotowskiego.

Wydarzenia

Sesja warsztatowa w Brzezince

Sesja warsztatowa w Brzezince

Warsztaty prowadzone przez Jairo Cuestę i Marka Ruczkę (asystent prowadzącego)
Warsztaty prowadzone przez Przemysława Błaszczaka
26–29 czerwca 2023
Zapisy do 23 czerwca 2023
W językach polskim i angielskim

Rethinking Training and the Imagination

Rethinking Training and the Imagination

Warsztaty prowadzone przez Sol Garre
2–5 lipca 2023
Zapisy do 25 czerwca 2023
W języku angielskim

The Rejuvenating Self: A Sourcing Within

The Rejuvenating Self: A Sourcing Within

Warsztaty dla performerów prowadzone przez Gey Pin Ang i Ranice Tay (asystentka prowadzącej)
3–6 lipca 2023
Zapisy do 25 czerwca 2023
W języku angielskim

Seminarium praktyczne

Seminarium praktyczne

1–2 lipca 2023