Aktualnie jesteś: Festiwal Ciszy / Formy Ciszy

#sPokójPWr, czyli o funkcji i potrzebie tworzenia pokoi wyciszenia

Prezentacja projektu realizowanego na Politechnice Wrocławskiej, prowadzenie: dr inż. arch. Natalia Ratajczak-Szponik
W ramach Festiwalu Ciszy, linia programowa „Formy Ciszy”

niedz. 7.04, 13.30–14.00
Sala Teatru Laboratorium Instytutu Grotowskiego

Udział bezpłatny, wymagana rezerwacja bezpłatnej wejściówki

#sPokójPWr, czyli o funkcji i potrzebie tworzenia pokoi wyciszenia
proj. Barbara Kaczmarek

Czym jest pokój wyciszenia?
Czy pokoje wyciszenia są przeznaczone tylko dla wybranych?
Jak należy je projektować i gdzie powinny być tworzone?

Na powyższe i wszelkie inne pytania dotyczące pokoi wyciszenia, odpowie dr inż. arch. Natalia Ratajczak-Szponik – współautorka projektu #sPokójPWr, którego celem jest przygotowanie na Politechnice Wrocławskiej przestrzeni służących wyciszeniu.  W czasie prezentacji projektu, będącego tegorocznym zwycięzcą  konkursu „Polytechnika Nova”, zostaną także omówione argumenty i motywacje stworzenia pokoi wyciszenia na uczelni wyższej.

fot. archiwum Natalii Ratajczak Szponik

Dr inż. arch. Natalia Ratajczak-Szponik jest architektką dostępności, specjalistką z zakresu projektowania uniwersalnego oraz działaczką społeczną.
Absolwentka Wydziału Architektury na kierunkach Architektura i Urbanistyka (2009 rok) oraz Gospodarka Przestrzenna (2013). W 2019 r. obroniła pracę doktorską pt. „Dostosowanie polskich szkół z początku XXI w. do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami”.
Dostępnością i wsparciem osób z niepełnosprawnościami zajmuje się od 2007 r. Zawodowo projektuje obiekty i przestrzenie z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Prowadzi audyty i doradztwo w zakresie dostępności dla projektantów, biur architektonicznych, jednostek miejskich i organizacji. Zajmuje się także projektowaniem informacji wizualnej.
Jest współautorką projektu „Wrocławskie pokoje wytchnień”, przygotowanego dla Fundacji „Potrafię Pomóc”, a także autorką licznych projektów informacji wizualnej i dotykowej (m.in. dla Politechniki Wrocławskiej oraz dla Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie i Białymstoku).
Tworzyła lub współtworzyła różne standardy dostępności (m.in. brała udział w opracowaniu modelu „Dostępnej szkoły”). Autorka licznych artykułów naukowych poświęconych tematyce dostępności.
Za swoją działalność projektową, naukową i społeczną została nagrodzona m.in. w konkursach: „Dolny Śląsk bez barier”, „Wrocław bez barier”  i „Otwarte drzwi”. Otrzymała również nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii.
Prowadzi zajęcia dydaktyczne, szkolenia i warsztaty dla studentów, architektów oraz koordynatorów dostępności. Jest członkinią Komisji Ergonomii przy Polskiej Akademii Umiejętności.
Od 2020 r. pełni funkcję koordynatora ds. dostępności architektonicznej na Politechnice Wrocławskiej, gdzie m.in. tworzy standardy dostępności, wdraża nowe rozwiązania, wykonuje audyty dostępności, prowadzi nadzór nad inwestycjami budowlanymi i remontowymi pod kątem dostosowywania obiektów do potrzeb osób o szczególnych potrzebach.
W lutym 2024 r. jako współautorka wygrała konkurs „Politechnica Nova”, dzięki któremu będzie realizować projekt „#sPokójPWr”, polegający na tworzeniu pokoi wyciszenia na Politechnice Wrocławskiej.

niedz. 7.04, 13.30–14.00

Jeśli są Państwo osobami ze specjalnymi potrzebami i planują wziąć udział w wydarzeniu, prosimy o kontakt mejlowy lub telefoniczny minimum 3 dni wcześniej: sekretariat@grotowski-institute.pl, tel. 71 34 45 320. Taka informacja pozwoli nam wdrożyć rozwiązania, które sprawią, że wydarzenie będzie dla Państwa dostępne.