Aktualnie jesteś: Festiwal Ciszy / Formy Ciszy

Stanowisko projektu „Soundception”. Wpływ bodźców dźwiękowych na percepcję miejsca poprzez doświadczenie w wirtualnej rzeczywistości

Stanowisko VR  projektu „Soundception” realizowanego na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, prezentacja: dr inż. arch. kraj. Iga Kołodyńska, mgr Joanna Wyrwa, mgr Alex Lubiński
W ramach Festiwalu Ciszy, linia programowa „Formy Ciszy”

 

sob. 6.04.2024, 14.15–17.00
Bulvary (ul. Księcia Witolda 11)

Wstęp wolny (wydarzenie ma charakter otwarty)

Stanowisko projektu „Soundception”. Wpływ bodźców dźwiękowych na percepcję miejsca poprzez doświadczenie w wirtualnej rzeczywistości
proj. Barbara Kaczmarek

Uczestnicy będą mieli możliwość doświadczenia zmiany percepcji otoczenia – zarówno naturalnego, jak i antropogenicznego – w zależności od wpływu różnych bodźców dźwiękowych.

Zaprezentujemy eksperyment wykorzystujący gogle VR, filmy sferyczne oraz dźwięk ambisoniczny –  opracowane w ramach projektu „Soundception”, na podstawie wyników badań pilotażowych, podczas których dokonaliśmy klasyfikacji dźwięków według ich wpływu na emocje. Podzielimy się także wiedzą na temat różnych aspektów dźwiękowych, związanych z tym zagadnieniem.

fot. archiwum Igi KołodyńskiejIga Kołodyńska doktora inż. architektury krajobrazu, kierowniczka projektu Sounception. Ukończyła studia magisterskie na kierunku architektura krajobrazu na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Kontynuowała pracę, łącząc zagadnienia krajobrazowe i planistyczne w Instytucie Gospodarki Przestrzennej tego samego uniwersytetu, gdzie obecnie pracuje jako adiunkt. W 2018 roku obroniła pracę doktorską na temat metod identyfikacji krajobrazu i jego waloryzacji dla planowania przestrzennego. W ramach realizacji swojej pracy doktorskiej otrzymała grant Preludium przyznany przez Narodowe Centrum Nauki. Odbyła staże badawcze na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Zittau/Goerlitz oraz w grupie badawczej na Uniwersytecie Leibniza w Hanowerze (Niemcy), a także na Uniwersytecie Aalto (Finlandia). Kieruje dwoma projektami badawczymi NCN: Sonata i Beethoven, które dotyczą roli dźwięku w percepcji krajobrazu oraz związku między poczuciem miejsca a mobilnością oraz możliwym wpływem na zarządzanie środowiskiem w regionach transgranicznych. W 2021 roku otrzymała stypendium „Start” Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Jest członkiem Wiodącego Zespołu Badawczego UPWr „Zrównoważone Miasta i Regiony”.
Jej zainteresowania badawcze obejmują percepcję zmian krajobrazu, rolę dźwięku w percepcji krajobrazu, podejścia partycypacyjne w waloryzacji i zarządzaniu krajobrazem oraz inicjatywy związane z zarządzaniem środowiskiem.

fot, archiwum Joanny WyrwyJoanna Wyrwa pedagożka, twórczyni multimedialna, badaczka i aktywistka miejska. Jej zainteresowanie geografią społeczno-ekonomiczną i gospodarką przestrzenną (a także studia w szkole doktorskiej w tej dyscyplinie na Uniwersytecie Przyrodniczym, uzupełnione studiami społecznymi, artystycznymi i pedagogicznymi) pozwala na kreatywne podejście do badań geo-demograficznych, w których aktywnie się rozwija. Napędza ją pasja do tworzenia kulturowo wrażliwych i społecznie sprawiedliwych przestrzeni, dąży do tego, by miejsca te odpowiadały na różnorodne potrzeby społeczności, zwłaszcza osób ze szczególnymi potrzebami, z uwzględnieniem gender i power studies. Jej doświadczenie w temacie to ponad 10 lat pracy w obszarze rewitalizacji wrocławskiego Nadodrza, a także tworzenie programów edukacyjno-kulturalnych włączających i budujących przynależność do miejsca na terenie Wrocławia i Dolnego Śląska. Działalność naukową uzupełnia pasja do tworzenia eksperymentalnych filmów dokumentalnych łączących badania, aktywizm i edukację, powalających opowiadać historie i zgłębiać dynamikę społeczną w dokumentowanych przestrzeniach. Jej praca w tej dziedzinie została doceniona dzięki udziałowi w międzynarodowych rezydencjach, takich jak Citizen Artist Incubator w Linz, Herdocs w Warszawie, Runde Olfactory Workshop czy CAFX w Tiranie.
Uhonorowana stypendiami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka Województwa Dolnośląskiego.  

fot. archiwum Alexa LubińskiegoAlex Lubiński absolwent kognitywistyki oraz psychologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie obecnie pod okiem prof. dr hab. Marii Lewickiej realizuje w szkole doktorskiej Academia Rerum Socialium projekt badawczy pt. „Fraktale i neuroestetyka preferencji biofilnych” . Jego zainteresowania badawcze obejmują estetykę środowiskową i eksperymentalną, wykorzystanie nowoczesnych technologii w badaniach środowiskowych i szeroko rozumianą neuroekonomię.

Logo_soundception