Aktualnie jesteś: Otwarty Uniwersytet Poszukiwań / Semestry autorskie / Performatywność fotografii

Wizualne i niewizualne uwikłania. Jak jest możliwa performatywność fotografii?

Wykład II Tobiasza Papuczysa w ramach OUP

pon. 8.05.2023, 18.00

Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena

Wstęp wolny, wymagana rezerwacja bezpłatnej wejściówki 

Korzystając z różnorodnego materiału zdjęciowego i opierając się na konkretnych przykładach, omówione zostaną autorskie strategie prowokowania/wikłania odbiorcy, z akcentem położonym na efekty osiągane przez świadome zabiegi użycia formy fotograficznej.

Potencjał performatywny zaprezentowanych fotografii zostanie poddany analizie porównawczej z punktu widzenia zarówno sensorycznej (cielesnego oddziaływania), jak i społecznej skuteczności (wywoływania dyskusji oraz realnej zmiany społecznej).

Fot. Karpati&ZarewiczTobiasz Papuczys (ur. 1985) jest fotografem teatralnym i dokumentalnym, kuratorem wystaw fotograficznych, teatrologiem, filmoznawcą, wykładowcą uniwersyteckim z kilkunastoletnim stażem. Pięciokrotny finalista Konkursu Fotografii Teatralnej organizowanego przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, zwycięzca IV edycji w 2018 roku oraz dwukrotny laureat III nagrody podczas VI edycji tego konkursu w 2020 roku oraz IX edycji w 2023 roku. Od 2019 roku fotograf Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu. Konsultant artystyczny Cloud Theater przy spektaklach „Technologia jest Istotą” w Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu i „Don K.” w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Pracuje na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie prowadzi zajęcia z teatru, filmu, performatywności fotografii, współczesnej kultury wizualnej oraz w Instytucie Grotowskiego, w którym prowadzi również autorskie warsztaty fotografii teatralnej. Jego fotografie były publikowane m.in. w „Przekroju”, „Polityce”, „Newsweeku”, „Gazecie Wyborczej”, „Tygodniku Powszechnym”, „Teatrze”, „Didaskaliach”, „Dialogu”, „Dwutygodniku”, „Odrze”, „Ricie Baum” i „Vogue Polska”. W 2020 roku nominowany do WARTO – Nagrody Kulturalnej „Gazety Wyborczej” za „konsekwentne utrwalanie scenicznych emocji na fotografiach teatralnych, które stanowią dla widzów nieodzowny element doświadczania spektaklu”. Juror VII edycji Konkursu Fotografii Teatralnej w 2021 roku. Finalista Grand Press Photo 2023.
www.instagram.com/tobiasz.papuczys/

Obowiązują bezpłatne wejściówki