Miejsca

Instytut Grotowskiego, Sala Teatru Laboratorium, Przejście Żelaźnicze
Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze
Instytut Grotowskiego, Studio Na Grobli, ul. Na Grobli 30-32
Brzezinka, leśna baza Instytutu Grotowskiego
Przestrzenie Instytutu Grotowskiego
Wydarzenia poza siedzibą
Instytut Grotowskiego, Piekarnia, ul. Księcia Witolda 62-70
Wydarzenie online
Wydarzenie hybrydowe