Aktualnie jesteś: Otwarty Uniwersytet Poszukiwań / Semestry autorskie

3/2. Harmonie wyzwolone

Aleksandra Kotecka i Tomasz Wierzbowski

Cykl wykładów o naturze dźwięku, postrzeganej przez pryzmat średniowiecznej dydaktyki quadrivium
Rok akademicki 2023/2024

 

Koncepcja quadrivium narodziła się w starożytności, zaś w średniowieczu zyskała formę ustrukturalizowanego programu dydaktycznego, na którego program składały się cztery ścieżki: arytmetyka, muzyka, geometria i astronomia, określane mianem sztuk wyzwolonych, godnych człowieka wolnego, uprawianych dla innych celów niż zdobycie pieniędzy. Do tej „wyższej” części nauczania przystąpić mogli uczniowie, którzy ukończyli wcześniejszy (nomen omen ‒ trywialny) etap trivium, złożony z trzech ścieżek: gramatyki, retoryki i dialektyki.
W ramach niniejszego cyklu wykładów program quadrivium posłuży za punkt wyjścia do wyodrębnienia czterech kategorii pozwalających na omówienie różnych aspektów dźwięku, a przede wszystkim – harmonii. Podczas czterech wykładów będziemy mówić o zjawisku harmonii muzycznej w następujących kontekstach: jak można ją wyliczyć i objąć rozumem; co właściwie słyszymy, słuchając harmonii; jak liczby i proporcje tworzące harmonię muzyczną przekładają się na świat widzialny i świat natury; jak te same liczby i proporcje, oddziałujące na nas na tak wiele sposobów, stanowią także część większego, kosmicznego porządku.
Wykładom towarzyszyć będą także koncerty i pokazy pracy grup roboczych VoiceLABu ilustrujące omawiane zagadnienia w praktyce. VoiceLAB powstał z fascynacji fenomenem ludzkiego głosu i złożonością zjawisk, których jest on częścią, zachodzących wobec gęstych środowisk harmonicznych i ciszy, zarówno w ciele, jak i poza nim. Podczas wieloletniej pracy laboratoryjnej i spotkań z wieloma różnymi tradycjami muzycznymi nasze zainteresowania i pola badań zaczęły wykraczać poza pracę stricte wokalną. Chcieliśmy poznać tkankę, z którą pracujemy na głębszym poziomie. Z tej fascynacji zrodził się pomysł na serię wydawniczą 3/2, prezentującą wszystko to, co nie mieści się w naszym utartym, codziennym sposobie myślenia o muzyce i sztuce. Cykl wykładów „3/2. Harmonie wyzwolone” jest jej kontynuacją.

Program

śr.
15/11/2023
18:00
Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze
Zrozumieć harmonię. Historia stroju muzycznego; na styku matematyki i muzyki, dawne systemy strojenia

Wykład I Aleksandry Koteckiej i Tomasza Wierzbowskiego w ramach OUP

Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze
śr.
06/12/2023
18:00
Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze
Usłyszeć harmonię. Alikwoty, strój naturalny, szereg harmoniczny

Wykład II Aleksandry Koteckiej i Tomasza Wierzbowskiego w ramach OUP

Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze
czw.
07/12/2023
18:00
Sala Teatru Laboratorium Instytutu Grotowskiego, Przejście Żelaźnicze, Rynek-Ratusz 27
Przestrzeń styku/Interface
Koncert I Aleksandry Koteckiej i Tomasza Wierzbowskiego w ramach OUP
Sala Teatru Laboratorium Instytutu Grotowskiego, Przejście Żelaźnicze, Rynek-Ratusz 27
śr.
10/01/2024
18:00
Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze
Zobaczyć harmonię. Odzwierciedlenie harmonii w przyrodzie, inspiracje w architekturze, harmonograf

Wykład III Aleksandry Koteckiej i Tomasza Wierzbowskiego w ramach OUP

Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze
śr.
07/02/2024
18.00
Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze
Poczuć harmonię. Harmonia kosmosu i muzyka sfer, biosonologia

Wykład IV Aleksandry Koteckiej i Tomasza Wierzbowskiego w ramach OUP

Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze
czw.
18/04/2024
18.00
Studio Na Grobli Instytutu Grotowskiego, ul. Na Grobli 30–32
Przestrzeń styku/Interface

Koncert II Aleksandry Koteckiej i Tomasza Wierzbowskiego w ramach OUP

ODWOŁANE

Studio Na Grobli Instytutu Grotowskiego, ul. Na Grobli 30–32

Fot. Tobiasz PapuczysAleksandra Kotecka od 2004 r. współpracuje z Teatrem ZAR. Brała udział w powstawaniu spektakli: Ewangelie dzieciństwa“, Cesarskie cięcie”, Anhelli. Wołanie” oraz Armine, Sister”. Autorka i współautorka muzyki do filmów oraz spektakli w Polsce i Stanach Zjednoczonych. Twórczyni studia produkcji muzycznej Foxterrier Production. Zajmuje się polifonicznym śpiewem gruzińskim, nad którym pracuje zarówno podczas wypraw źródłowych, jak i w ramach własnych poszukiwań. Wspólnie z Tomaszem Wierzbowskim tworzy linię muzyczną spektaklu Teatru ZAR „Anhelli. Skowyt”,  a także prowadzi projekt pracy nad polifonicznymi pieśniami gruzińskimi. Zajmuje się muzyką prawosławia, którą poznawała we Lwowie, Sankt Petersburgu i Supraślu. Efektami swoich poszukiwań dzieli się podczas warsztatów. Od 2019 prowadzi we Wrocławiu cykle rocznych warsztatów laboratoryjnej pracy VoiceLAB. Od 2020 ten program warsztatowy jest częścią francuskiego programu Qualiopi. Bada wpływ technik relaksacyjnych na pracę performera.

Od lat fascynuje się dźwiękiem, jego fizyczną naturą oraz nieskończonym potencjałem. W 2019 zaczęła współpracę z Biosonology Institute Art in Listening Accademy w Turynie. W 2022  ukończyła kurs uprawniający do pracy jako terapeuta dźwięku w nurcie stymulacji biosonologicznej.

 

Fot. Maciej ZakrzewskiTomasz Wierzbowski to aktor i muzyk w spektaklach „Ewangelie dzieciństwa”, „Cesarskie cięcie”, „Anhelli. Wołanie” oraz „Armine, Sister” Teatru ZAR. Autor serii wydawniczej 3/2 poświęconej muzyce (dotychczas w serii ukazały się książki „Jak system równomiernie temperowany popsuł harmonię” Rossa Duffina oraz „Temperacja. Jak muzyka stała się polem bitwy wielkich umysłów zachodniej cywilizacji” Stuarta Isacoffa). Autor i współautor muzyki do filmów krótkometrażowych oraz do spektakli teatralnych w Polsce i za granicą. Wspólnie z Aleksandrą Kotecką zaangażowany w pracę studia produkcji muzycznej Foxterrier Production.

Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena
Środy, godz. 18.00

15.11.2023

6.12.2023

10.01.2024 

7.02.2024 zmiana daty 18.04.2024

18.04.2024