Aktualnie jesteś: Otwarty Uniwersytet Poszukiwań / Kursy wiodące

Grotowski. Elementarz

Styczeń–czerwiec 2019

Idea

14 stycznia 2019 roku mija 20. rocznica śmierci Jerzego Grotowskiego. Po dwóch dekadach od tej daty i po dziesięciu latach od obchodów Roku Grotowskiego pod patronatem UNESCO czas najwyższy na rozpoczęcie pracy u podstaw w nadziei na swoiste „nowe otwarcie”. Dlatego tegoroczny kurs wiodący Otwartego Uniwersytetu Poszukiwań jest pierwszym etapem projektu „Grotowski. Elementarz”, w ramach którego chcemy podjąć refleksję nad najważniejszymi pojęciami, zjawiskami i dokonaniami, tworzącymi podstawowy kurs wiedzy o Grotowskim i jego Teatrze Laboratorium. Będąc częściowo swoistym podsumowaniem wielu już dekad badań prowadzonych w Polsce i za granicą, projekt ten stawia sobie za najważniejszy cel zainspirowanie przedstawicieli młodszego pokolenia do podjęcia własnej refleksji, inspirowanej innymi niż dotychczas perspektywami i doświadczeniami. Ogromna bibliografia poświęcona Grotowskiemu i rozlicznym kontekstom jego pracy może nieco przerażać i stwarzać przekonanie, że powiedziano już na ten temat niemal wszystko. To oczywiście nieprawda, bo wciąż jest wiele wątków niepodjętych, sporo problemów nie dość rozpoznanych i białych plam. Niezależnie od tego wydaje się nam podstawową kwestią, by odsunąwszy nieco na bok to, co napisano o Grotowskim, przyjrzeć się z możliwie nowej perspektywy temu, co on sam stworzył i napisał. Dlatego „elementarz” – projekt badawczy adresowany do początkujących – będzie niejako odpowiednikiem idei „sztuki początkującego”, o której sam artysta mówił w okresie Teatru Źródeł.

Kurs wiodący OUP, realizowany w pierwszej połowie 2019 roku (od stycznia do czerwca), rozpoczyna projekt „Grotowski. Elementarz”, który na stałe zostanie wpisany do programu Instytutu Grotowskiego. A skoro to początek elementarza, to oczywiście zacząć trzeba od litery „a”. Dlatego w tym roku każde spotkanie poświęcone będzie hasłom rozpoczynającym się na tę właśnie literę.

Opiekun naukowy: Dariusz Kosiński
Koordynatorka projektu: Dominika Nestorowska

Program

pt.
11/01/2019
17:00
Instytut Grotowskiego, Sala Teatru Laboratorium, Przejście Żelaźnicze
Aaaby z Grotowskim się zmierzyć

Wykład prof. Dariusza Kosińskiego w ramach OUP

Instytut Grotowskiego, Sala Teatru Laboratorium, Przejście Żelaźnicze
sob.
12/01/2019
18:00
Instytut Grotowskiego, Sala Teatru Laboratorium, Przejście Żelaźnicze
Grotowski. I co jest do zrobienia

Panel dyskusyjny z udziałem dr Agaty Adamieckiej-Sitek, prof. Leszka Kolankiewicza, prof. Dariusza Kosińskiego, prof. Tomasza Kubikowskiego, prowadzący: Jarosław Fret

Instytut Grotowskiego, Sala Teatru Laboratorium, Przejście Żelaźnicze
pt.
08/02/2019
17:00
Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze
Akt całkowity

Wykład Jarosława Freta w ramach OUP

Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze
sob.
09/02/2019
 
Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze
Akt całkowity

Seminarium Jarosława Freta dla grupy roboczej w ramach OUP

Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze
pt.
22/03/2019
17:00
Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze
Apocalypsis cum figuris

Wykład dr Agaty Adamieckiej-Sitek w ramach OUP

Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze
sob.
23/03/2019
 
Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze
Apocalypsis cum figuris

Seminarium dr Agaty Adamieckiej-Sitek dla grupy roboczej w ramach OUP

Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze
pt.
10/05/2019
17:00
Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze
Aktorstwo

Wykład prof. Beaty Guczalskiej w ramach OUP

Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze
sob.
11/05/2019
 
Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze
Aktorstwo

Seminarium prof. Beaty Guczalskiej dla grupy roboczej w ramach OUP

Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze
pt.
24/05/2019
17:00
Instytut Grotowskiego, Sala Teatru Laboratorium, Przejście Żelaźnicze
Antropologia teatralna

Wykład prof. Leszka Kolankiewicza w ramach OUP

Instytut Grotowskiego, Sala Teatru Laboratorium, Przejście Żelaźnicze
sob.
25/05/2019
 
Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze
Antropologia teatralna

Seminarium prof. Leszka Kolankiewicza dla grupy roboczej w ramach OUP

Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze
pt.–sob.
07–08/06/2019
 
Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze
Grotowski: otwarcia, poszukiwania

Konferencja podsumowująca kurs wiodący Otwartego Uniwersytetu Poszukiwań 2019 z udziałem grupy roboczej i zaproszonych gości

Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze
pt.–sob.
07/06 – 13/07/2019
 
Ciało-pamięć w przestrzeni holograficznej

Wystawa multimedialna Tomasza Wiktora w ramach OUP

Centrum Innowacji PRZEJŚCIE, ul. Świdnicka 19

Wykładowcami tej edycji OUP będą zarówno osoby zajmujące się od dawna twórczością Grotowskiego, jak i te, które zbliżają się do niej, wychodząc z innych perspektyw i zainteresowań. Jarosław Fret zmierzy się z aktem całkowitym, dr Agata Adamiecka-Sitek zaproponuje krytyczne przemyślenie Apocalypsis cum figuris, prof. Leszek Kolankiewicz podejmie refleksję nad antropologią teatralną, a prof. Beata Guczalska dokona interpretacji fundamentalnego zagadnienia, jakim jest aktorstwo w teatrze Grotowskiego. Kurs rozpocznie się wykładem prof. Dariusza Kosińskiego pod tytułem Aaaby z Grotowskim się zmierzyć (11.01) oraz panelem dyskusyjnym Grotowski. I co jest do zrobienia (12.01).

Podobnie jak w poprzednich latach kurs wiodący tworzyć będą comiesięczne spotkania odbywające się od lutego do maja 2019 w Instytucie Grotowskiego (Rynek-Ratusz 27), składające się z piątkowych wykładów otwartych (Czytelnia im. Ludwika Flaszena, 17:00) i sobotnich seminariów przeznaczonych dla grupy roboczej, której uczestnicy zadeklarują wcześniej swój udział w całym projekcie. Temat zajęć, ich przebieg, charakter, wykorzystywane metody i sposób prowadzenia pozostają w gestii zaproszonych specjalistów, przy zachowaniu ogólnych ram czasowych i organizacyjnych oraz założeniu, że wykład jest poświęcony zagadnieniom ogólnym, natomiast seminaria mają charakter analityczny i dotyczą konkretnych zjawisk, procesów, dzieł itp. Podsumowaniem kursu będzie czerwcowa konferencja z udziałem uczestników grupy roboczej, zatytułowana wstępnie „Czytanie Grotowskiego”.

Podobnie jak w latach ubiegłych także teraz utworzyliśmy grupę roboczą. Jej członkami są osoby, które zadeklarowały gotowość uczestniczenia w całym projekcie – zarówno w wykładach, jak i seminariach. Do udziału w grupie zapraszamy przede wszystkim studentów i doktorantów, którzy w porozumieniu z macierzystymi uczelniami mogą zaliczyć zajęcia Otwartego Uniwersytetu Poszukiwań jako opcjonalne w ramach swoich kierunków.

Z przyczyn organizacyjnych liczba osób należących do grupy roboczej jest ograniczona do 25. Uczestnikom spoza Wrocławia zapewniamy noclegi z piątku na sobotę w standardzie hostelowym w pokojach wieloosobowych. Z prośbą o zwrot kosztów podróży do i z Wrocławia członkowie grupy mogą się zwrócić do macierzystych uczelni.

Chętnych do udziału w grupie roboczej prosimy o wysłanie wypełnionej karty zgłoszenia na adres: oup@grotowski-institute.art.pl do

  • 7 stycznia 2019 (osoby spoza Wrocławia),
  • 11 stycznia 2019 (osoby z Wrocławia).