#SolidarniZUkrainą | #ПідтримуємоУкраїну

Nasze działania

Wykłady o teatrze ukraińskim
Przekazanie 5 egzemplarzy dwujęzycznej książki “Wykłady o teatrze ukraińskim” (polski i ukraiński)
Punkt bookcrossingowy na literaturę po ukraińsku przy Instytucie Kulturoznawstwa UWr

Oddech dla Ukrainy
Bezpłatne sesje oddechowe prowadzone przez Jakuba Gontarskiego

Solidarni z Ukrainą
Koncert z udziałem chóru Cantiamo Tutto pod dyrekcją Sebastiana Sikory oraz występ Natalii Polovynki i członków Teatru ZAR

Irmos dla Ukrainy. Ukraińskie pieśni sakralne oraz tradycyjne | Ірмoс для України. Українські давні духовні напіви та пісні
Ukraińskie pieśni sakralne oraz tradycyjne. Natalia Połowynka (Ukraina) oraz artystki i artyści związani z Instytutem Grotowskiego (Polska)
Концерт Наталки Половики і митців, пов’язаних з Інститутом ім Єжи Гротовського

Radunica
Ukraińskim Dzieciom osaczonym atakiem wojsk rosyjskich

ДЕТИ | Deti
Niech ten napis-okrzyk niesie się przez świat | Нехай цей напис-крик рознесеться світом

Pomoc dla uchodźców przebywających w Ośrodku „Słowo i Głos” kierowanym przez Natalię Połowynkę we Lwowie
Zbiórka darów

Kyrie eleison
Modlitwa dla Ukrainy. Działania solidarnościowe mające na celu wsparcie duchowe i wzmocnienie poczucia wspólnoty

Czas na opowieść | Час для оповідань
Spotkanie w języku ukraińskim dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Roksaną Pietruczanis. Wydarzenie towarzyszące spektaklowi „Historja”.

Razem dla Pokoju – instytucje kultury wobec wojny
Całodobowy koncert z udziałem m.in. Natalii Polovynki oraz członków Teatru ZAR