Aktualnie jesteś: Rezydencje

Program rezydencjalny dla zespołów teatralnych. Nabór na rezydencję artystyczną w Instytucie Grotowskiego

Program rezydencjalny dla zespołów teatralnych. Nabór na rezydencję artystyczną w Instytucie Grotowskiego
Proj. Barbara Kaczmarek

Idea

Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu, jako instytucja skupiona na wspieraniu samorozwoju, zespołowości oraz pogłębianiu różnych aspektów pracy teatralnej, tworzy warunki i przestrzeń do pobytów rezydencjalnych nakierowanych na twórczy dialog z tradycją i doskonalenie rzemiosła. Propozycja adresowana jest do funkcjonujących od kilku lat zespołów teatralnych i ma na celu dopracowanie planowanych i trwających już projektów artystycznych podczas dwu- lub trzytygodniowych rezydencji w Instytucie, zakończonych pokazem pracy. Rozpatrywane będą zgłoszenia projektów zarówno nowych, jak i w trakcie realizacji. Rezydencje w Instytucie nawiązują do uniwersyteckich programów „research in practice” („badanie w praktyce”) i służą pogłębieniu procesu pracy oraz jej rekapitulacji podczas kończącego rezydencję pokazu pracy.

Trzydziestoletnie doświadczenie w organizowaniu projektów artystycznych i badawczych pozwoliło zgromadzić i przygotować zasoby, którymi Instytut im. Jerzego Grotowskiego pragnie wesprzeć i wzmocnić wartościowe przedsięwzięcia teatralne. Program rezydencjalny realizowany będzie w sprzyjających skupieniu i w pełni wyposażonych przestrzeniach: Studiu Na Grobli we Wrocławiu oraz w Brzezince, leśnej bazie Instytutu pod Wrocławiem.

Studio Na Grobli działa od kwietnia 2010 roku w wybudowanym w 1910 roku secesyjnym zespole budynków, zlokalizowanych nad Odrą. To miejsce realizacji lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych projektów, w tym programu „Masters in Residence”, w ramach którego pracowali w Instytucie m. in. Eugenio Barba, Peter Brook, Teodoros Terzopoulos, Diamanda Galás i Anatolij Wasiljew. W Studiu Na Grobli odbywa się regularna edukacyjno-badawcza praca działających przy Instytucie studiów, m.in. Kokyu, Nucleus, Voice In Progress i Szkoły Reny Mireckiej SŁOŃCE. Ośrodek w Brzezince to wolnostojący budynek, otoczony dziesięcioma hektarami lasu, którego działalność zainicjowały projekty parateatralne i Teatr Źródeł Jerzego Grotowskiego. W oddalonym ok. 40 km od Wrocławia budynku, wyposażonym w przestrzenie do pracy teatralnej i pomieszczenia pobytowe, odbywają się wymagające szczególnego namysłu i pracy warsztaty oraz długofalowe projekty. W ostatnich latach w Brzezince pracowali między innymi: Maud Robart (Francja), New World Performance Laboratory (USA), Teatr Farma v jeskyni (Czechy), Teatr ZAR (Polska), Teatro la Madrugada (Włochy) i Maisternia Pisni (Ukraina).

Odpowiadając na wyzwania postawione przez praktykę twórczą Jerzego Grotowskiego i trudną sytuację wynikającą z pandemicznych restrykcji, Instytut proponuje szczególny model rezydencji artystycznych skupionych przede wszystkim na pracy wewnętrznej oraz pracy w procesie. Uczestnicy rezydencji oprócz realizacji swojego projektu będą mogli korzystać z zasobów Czytelni im. Ludwika Flaszena i Archiwum oraz brać udział w wydarzeniach z bieżącego programu Instytutu. Z działalnością studiów i liderów w Instytucie Grotowskiego można się zapoznać klikając w poniższe linki:

Studio Kokyu: grotowski-institute.pl/projekty/studio-kokyu/

Studio Nucleus: grotowski-institute.pl/projekty/studio-nucleus/

Studio Voice In Progress: grotowski-institute.pl/projekty/studio-voice-in-progress/

SŁOŃCE Szkoła Reny Mireckiej: grotowski-institute.pl/projekty/slonce-szkola-reny-mireckiej/

Jubilo: jubiloproject.com/pl/

VoiceLAB: grotowski-institute.pl/projekty/voicelab/

Teatr ZAR: www.teatrzar.pl, www.teatrzar.net

Warunki naboru

W ramach rezydencji Instytut oferuje:

  • udostępnienie przestrzeni do pracy,
  • zakwaterowanie,
  • wsparcie techniczne i organizacyjne projektu,
  • dostęp do zbiorów Czytelni i Archiwum związanych z Teatrem Laboratorium oraz działalnością Instytutu,

Zespoły teatralne są zobowiązane do:

  • pokrycia kosztów:

–  przejazdów, w tym komunikacji miejskiej,
–  wyżywienia,
–  transportu scenografii, rekwizytów, kostiumów, instrumentów,

  • ubezpieczeń osobowych i mienia, wiz oraz innych koniecznych dokumentów,
  • dopełnienia formalności związanych z autorskimi, osobowymi i wykonawczymi kosztami realizacji projektów, w tym licencji dla tekstów, muzyki, scenografii, wykorzystanych w próbach i podczas pokazu pracy oraz wszelkich praw wynikających z tytułu wykonywania pracy, jakim jest oryginalny projekt,
  • dostarczenia Instytutowi podstawowych informacji o projekcie, w tym materiałów fotograficznych oraz o charakterze promocyjnym w celach komunikacyjnych związanych z informowaniem o rezydencji i pokazie pracy,

Terminy

Okres realizacji rezydencji: październik 2021 – październik 2022

Wypełnione karty zgłoszenia przyjmujemy do 30 maja 2021 na adres koordynatorki programu Magdaleny Mądrej: m.madra@grotowski-institute.pl. W karcie należy podać informacje o zespole teatralnym, opis projektu realizowanego podczas rezydencji, harmonogram pracy i rider techniczny.

W ciągu 14 dni od nadesłania zgłoszenia wybrane zespoły będą zaproszone do rozmowy dotyczącej zakresu współpracy i kwestii organizacyjnych. Po uzgodnieniu warunków zrealizowane zostaną wybrane zgłoszenia.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z koordynatorką programu, Magdaleną Mądrą: m.madra@grotowski-institute.pl (tel. +48 693 927 324).

Wydarzenie realizowane jest w ramach przygotowań do objęcia przez Wrocław tytułu Światowej Stolicy Sztuk Performatywnych 2022/2023 przyznawanej przez ITI/UNESCO.
Instytut im. Jerzego Grotowskiego jest członkiem ITI/UNESCO Network for Higher Education in the Performing Arts. www.iti-worldwide.org/highereducation