Aktualnie jesteś: Rezydencje

Szczeliny. Kobiety w sztukach performatywnych

Rezydencje artystyczne
14 marca – 2 kwietnia 2023

Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu ogłasza nabór do programu rezydencji artystycznych w ramach cyklu „Szczeliny. Kobiety w sztukach performatywnych” (2023).

Celem programu zaplanowanego na wiosnę 2023 roku (14 marca – 2 kwietnia) jest przygotowanie, produkcja i realizacja od czterech do sześciu projektów artystycznych przygotowanych przez kobiety.

Tematy przewodnie, słowa klucze rezydencji to Kobieta, „Ona”, Kobiecość. Jaką funkcję pełni kobiecość od pokoleń w społeczeństwie, kulturze, polityce? Jak ją postrzegają kobiety, a jak mężczyźni? Jak ją definiują bliscy, a jak obcy? Szeroko pojęte kwestie związane z kobiecością pragniemy spotkać z tematem Wolności, widzianej w kategorii dobra, postrzeganej jako źródło godności każdego człowieka. Wolność fizyczna, emocjonalna, społeczna, polityczna, ale również ta, na którą „skazany jest człowiek”, jak pisał Jean-Paul Sartre.

Program adresowany jest do aktorek, performerek, reżyserek, artystek, które tworzą autorskie projekty i które potrzebują wsparcia w kluczowym momencie swej pracy. Szczególnie gorąco do współpracy zapraszamy artystki z Ukrainy.

Rezydencje w Instytucie mogą trwać od dwóch do trzech tygodni i powinny zakończyć się publicznym pokazem pracy/prezentacją spektaklu lub performansu/instalacji. Na wsparcie liczyć mogą wyłącznie nowe dzieła, nowe projekty. Zakładamy, że liczba osób biorących udział w powstałym w ramach poszczególnej rezydencji dziele to maksymalnie 3 osoby.

Rezydencje realizowane będą w sprzyjających skupieniu i w pełni wyposażonych przestrzeniach Studia Na Grobli we Wrocławiu oraz w Sali Teatru Laboratorium. Uczestniczki rezydencji oprócz realizacji swojego projektu będą mogły korzystać z zasobów Czytelni im. Ludwika Flaszena i Archiwum oraz brać udział w wydarzeniach z bieżącego programu Instytutu, a także uczestniczyć w pracach działających w Instytucie zespołów i studiów poświęconych rożnym aspektom pracy aktorskiej:

Pierwsza odsłona cyklu „Szczeliny. Kobiety w sztukach performatywnych”, którego kuratorką jest Monika Wachowicz, odbyła się w Instytucie Grotowskiego w okresie od listopada 2021 do kwietnia 2022. W programie zagościły wydarzenia na styku teatru i performansu, akcjonizmu i eksperymentalnego body artu, instalacji wizualnej i alternatywnego flash mobu, a także działania związane z fotografią, filmem oraz panele dyskusyjne. Więcej informacji:

Warunki naboru

W ramach rezydencji Instytut oferuje:

 • budżet 10 tysięcy PLN brutto
 • udostępnienie przestrzeni do pracy artystycznej
 • zakwaterowanie
 • pełne wsparcie techniczne i organizacyjne projektu
 • wsparcie komunikacyjne oraz PR
 • dostęp do zbiorów Czytelni i Archiwum związanych z Teatrem Laboratorium oraz działalnością Instytutu

Artystki są zobowiązane do:

 • realizacji rezydencji w formie ciągłej sesji pracy artystycznej trwającej od dwóch do trzech tygodni w okresie od 14 marca do 2 kwietnia 2023
 • jedno- lub dwukrotnej prezentacji rezultatów rezydencji w ramach cyklu „Szczeliny. Kobiety w sztukach performatywnych” w dniach 31 marca – 2 kwietnia (co stanie się przedmiotem osobnych ustaleń)
 • pokrycia (w ramach otrzymanego budżetu) następujących kosztów: przejazdów własnych oraz osób biorących udział w projekcie (w tym komunikacji miejskiej); wyżywienia w okresie rezydencji; ew. transportu scenografii, rekwizytów, kostiumów, instrumentów (możliwe dodatkowe ustalenia); ubezpieczeń osobowych i mienia, wiz oraz innych koniecznych dokumentów; dopełnienia formalności związanych z autorskimi, osobowymi i wykonawczymi kosztami realizacji projektów, w tym licencji dla tekstów, muzyki, scenografii, wykorzystanych w próbach i podczas pokazu pracy oraz wszelkich praw wynikających z tytułu wykonywania pracy, jakim jest oryginalny projekt; dostarczenia Instytutowi podstawowych informacji o planowanym projekcie, w tym materiałów fotograficznych oraz materiałów o charakterze promocyjnym.

Zgłoszenia

Zgłoszenia zawierające: informacje o projekcie, artystce i/lub artystkach zaangażowanych w projekt, harmonogram pracy i wstępny rider techniczny, nagranie z prezentacją swojej osoby i/lub pracy (format mp4/avi, do 5 min) prosimy przesyłać do 10 lutego 2023 do Moniki Wachowicz, koordynatorki rezydencji, na adres: m.wachowicz@grotowski-institute.pl. Odpowiedzi prześlemy 17 lutego. Wyniki naboru opublikowane zostaną również na stronie internetowej Instytutu Grotowskiego.

Telefon kontaktowy: 515 921 993

 

UA

ЩІЛИНИ. Жінки в перформативному мистецтві

Інститут імені Єжи Ґротовського у Вроцлаві оголошує набір на програму мистецьких резиденцій в рамках циклу ЩІЛИНИ. Жінки в перформативному мистецтві (2023).

Метою програми, запланованої на весну 2023 року (14 березня– 2 квітня), є підготовка, продукція та реалізація чотирьох-шести мистецьких проектів мисткинями з України.

Програма резиденції адресована акторкам, перформеркам, режисеркам, мисткиням, які створюють власні проекти та потребують підтримки у ключовий момент своєї роботи. Резиденції в Інституті можуть тривати від двох до трьох тижнів і мають завершуватися показом праці/презентацією вистави чи перформансу/інсталяції. До резиденції запрошуємо тільки нові роботи та нові проекти. Ми припускаємо, що кількість людей, які беруть участь у роботі, створеній у рамках конкретної резиденції становить максимум троє осіб.

Перша частина циклу ЩІЛИНИ. Жінки в перформативному мистецтві, розпочалася в листопаді 2021 року і завершилася в квітні 2022 року. Наша програма включає події на перетині театру та перформансу; акціонізм та експериментальний боді-арт; візуальна інсталяція та альтернативний флешмоб. Програма також включала заходи, пов’язані з фотографією, кіно та дискусійними панелями. Лейтмотивом цьогорічної резиденції є Жінка, «Вона» і навіть сама Жіночність та роль, яку поколіннями відводили їй у суспільстві, культурі та політиці. Якою вона є, якою ми її бачимо, як бачить себе сама, як сприймають чоловіки, кохані чи незнайомі люди? Ми хочемо зустріти Жіночність, зрозумілу таким чином, із суб’єктом Свободи, яку ми сприймаємо як добро і яка є для нас джерелом гідності кожної людини: фізичної, емоційної, соціальної, політичної свободи або тієї, яку Жан-Поль Сартр назвав: на яку «людина приречена».

Резиденції проходитимуть у сприятливих для концентрації та повністю обладнаних приміщеннях Студії на Гроблі у Вроцлаві та в залі Театру Лабораторії. Наш досвід в організації мистецьких та дослідницьких проектів дозволив нам підготувати програму, за допомогою якої ми хочемо підтримати та зміцнити особливо цінні мистецькі проекти.

Учасниці резиденції, окрім реалізації свого проекту, зможуть скористатися ресурсами Читальної зали імені Людвіка Флашена та Архіву, а також брати участь у заходах поточної програми Інституту і брати участь у дослідницьких роботах Інституту, присвячених різним аспектам акторської роботи. Про діяльність студій та їх керівників в Інституті імені Єжи Ґротовського можна дізнатися за лінками:

Умови набору

В рамках резиденції Інститут пропонує:

 • бюджет 10 000 злотих брутто;
  надання простору для художньої роботи;
 • проживання;
 • повна технічна та організаційна підтримка проекту;
 • комунікаційна підтримка та піар;
 • доступ до колекцій Читальні та Архіву, пов’язаних з Театром Лабораторії та діяльністю Інституту.

Мисткині зобовязані до:

 • реалізації резиденції у формі безперервної сесії мистецької роботи тривалістю від двох до трьох тижнів у період з 14 березня по 2 квітня 2023 року;
 • одна-дві презентації результатів резиденції в рамках циклу ЩІЛИНИ. Жінки в перформативному мистецтві в днях 31 березня – 2 квітня (буде узгоджено окремо)
 • покриття (в межах бюджету) витрат: власні поїздки та подорожі людей, які беруть участь у проекті (включаючи громадський транспорт); харчування протягом періоду резиденції; можливе транспортування сценографії, реквізиту, костюмів, інструментів (можливі додаткові домовленості); особисте та майнове страхування, візи та інші необхідні документи; виконання формальностей пов’язаних з авторськими, особистими та виконавчими витратами на реалізацію проекту, включаючи ліцензії на тексти, музику, сценографію, що використовуються на репетиціях та під час показу робіт і всі права, що випливають з роботи, яка є оригінальним проектом; надання Інституту основної інформації про запланований проект включаючи фотоматеріали та рекламні матеріали для комунікаційних цілей, пов’язаних із інформуванням про резиденцію та показ праці.

Заповнені анкети приймаємо до 10 лютого 2023 року на адресу координатора програми Моніки Вахович: m.wachowicz@grotowski-institute.pl

Анкета має містити якомога більше інформації про проект: мисткині та/або мисткинь, які беруть участь у проектах, опис нової роботи, реалізованої під час резиденції, графік роботи та початковий технічний райдер. Також надішліть відео з власною презентацією себе та своєї роботи. Формат mp4/avi до 5 хвилин.

Протягом тижня після дати закінчення конкурсу відібрані заявки будуть оголошені на нашому веб-сайті, після чого ми безпосередньо зв’яжемося з мисткинею.

В разі будь-яких запитань звертайтеся до куратора програми Моніки Вахович: m.wachowicz@grotowski-institute.pl (tel. +48 515 921 993).