Aktualnie jesteś: Teatr na faktach

Paragraf/Artykuł

Paragraf/Artykuł
Proj. Barbara Kaczmarek

Festiwal Teatru na faktach

Bilety są dostępne na bilety.grotowski-institute.pl. Więcej informacji poniżej.
Do pobrania: Program festiwalu

Idea

Zestawienie dwóch słów – paragraf i artykuł – oraz oddzielenie ich niepozorną kreską kryje w sobie proste, ale jakże aktualne pytanie. Czy każdej ze swobód obywatelskich odpowiada stosowny zapis w kodeksie karnym? Paragrafy o różnych numerach i w różnych konfiguracjach zdają się coraz częściej towarzyszyć społecznej aktywności i manifestacjom w celu zachowania ładu publicznego. Artykuły Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, gwarantujące polskim obywatelkom i obywatelom szereg niezbywalnych i podstawowych praw, coraz częściej wydają się ulegać zawieszeniu. Znajdujemy się w przejściowym dla Polski momencie, który nasz festiwal stara się udokumentować i skomentować – a także zachęcić do dyskusji. „Teatr na faktach”, projekt od trzech lat realizowany w Instytucie Grotowskiego, używa języka dokumentalnego, by tworzyć spektakle i wydarzenia poruszające tematy społecznie aktualne i ważne.

Jaka jest Polska w 2021 roku i zamieszkujący ją ludzie? Na pewno różnorodna, niedająca się łatwo zdefiniować. Cytując kartografów z przeszłości, przebywamy obecnie na „ziemi nieznanej”, gdzie wiele problemów społecznych nie egzystuje w świadomości Polek i Polaków. Jak potoczyły się losy tzw. pokolenia transformacji? Co się dzieje ze strajkującymi kobietami? Jak pandemia wpłynęła na życie Głuchych? Co tak naprawdę oznaczają strefy wolne od LGBT? Dlaczego w polskich rodzinach milczy się o przemocy? Czy wiemy, co się dzieje, gdy młode matki ronią po raz pierwszy, drugi, dziewiąty? Jak wygląda życie osób bezdomnych w Polsce? Takich pytań jest znacznie więcej. W trakcie festiwalu „Teatru na faktach” organizowanego przez Instytut Grotowskiego opowiadamy o świecie widzianym oczami naszych bohaterek i bohaterów, ludzi żyjących dosłownie za oknem. Nie szukamy łatwych odpowiedzi – za dokumentalnymi scenariuszami kryją się setki godzin poszukiwań i rozmów. Każda historia, zdarzenie, postać na naszym festiwalu jest prawdziwa.

Dwanaście spektakli, w tym dwie premiery, osiem dyskusji wokół przestrzegania i łamania podstawowych praw obywatelskich, piętnaście czytań performatywnych – to swoisty teatralny raport o stanie naszego kraju. Specjalne miejsce w programie festiwalu poświęcamy także naszemu najbliższemu sąsiadowi – Białorusi. Chcemy pokazać, że białoruska rewolucja to dziesiątki ludzkich tragedii, wyborów i – jak to zwykle bywa w życiu – paradoksów. „Białoruś. Cela” będzie pierwszą prezentacją scenariusza dokumentalnego opartego na historiach zebranych po zeszłorocznych wydarzeniach. Można powiedzieć, że wybraliśmy opowieści najdotkliwsze, najbardziej intymne, lecz niekoniecznie najgłośniejsze. Jest dla nas szczególnie ważne, by polska publiczność poznała losy naszych wschodnich sąsiadów z pierwszej ręki. Przy tworzeniu scenariusza współpracowaliśmy z migrantami z Białorusi, a także dotarliśmy do relacji więźniów i uchodźców politycznych.
Kuratorzy: Krzysztof Kopka, Jakub Tabisz

Do pobrania:

Program festiwalu
Kilka słów od kuratorów

Program

— Program festiwalu, podobnie jak Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, zbudowany jest z artykułów, opisujących obywatelskie prawa i obowiązki. Na każdy „artykuł” składają się połączone tematycznie:

  • Dyskusje o prawach obywatelskich i ich łamaniu, zebrane wokół tematów ujętych w artykuły, w których udział wezmą zaproszeni eksperci, aktywiści, bohaterowie spektakli oraz publiczność.
  • Czytania performatywne, będące efektami kursów teatru dokumentalnego w ramach „Teatru na faktach” oraz zapowiedziami nowo powstających spektakli.
  • Spektakle – najmocniejsze produkcje Teatru na faktach. Twórcy starają się poruszyć najważniejsze tematy z artykułów Konstytucji, które podejmowane będą także podczas dyskusji.

— Festiwal online. W programie online znajdują się transmisje wszystkich dyskusji i czytań performatywnych – z wyjątkiem czytań „Proces 197” i „Rosz ha-Szana ’42”, których nagrania zostaną udostępnione w niedzielę 27 czerwca o godz. 20:30. Wybrane dyskusje online (art. 30, 31, 32, 40) będą tłumaczone na PJM. Wszystkie wydarzenia online będą dostępne za darmo na Facebooku Instytutu Grotowskiego.

Program wydarzeń

Spektakle

Spektakle

Program pokazów festiwalowych

Art. 32 [Równość i zakaz dyskryminacji]

Art. 32 [Równość i zakaz dyskryminacji]

pt. 25/06, od 17:00
Piekarnia
Częściowo dostępne

Art. 65 [Wolność wykonywania zawodu]

Art. 65 [Wolność wykonywania zawodu]

pt. 25/06, od 17:00
Sala Teatru Laboratorium
Częściowo dostępny

Art. 75 [Ochrona lokatorów]

Art. 75 [Ochrona lokatorów]

sob. 26/06, od 12:00
Piekarnia
Częściowo dostępny

Art. 31 [Wolność i dopuszczalne ograniczenia]

Art. 31 [Wolność i dopuszczalne ograniczenia]

sob. 26/06, od 15:00
Sala Teatru Laboratorium
Częściowo dostępny

Art. 40 [Zakaz tortur]

Art. 40 [Zakaz tortur]

sob. 26/06, od 16:00
Piekarnia
Częściowo dostępny

Art. 30 [Godność osobista]

Art. 30 [Godność osobista]

niedz. 27/06, od 11:00
Piekarnia
Częściowo dostępny

Art. 38 [Prawo do ochrony życia]

Art. 38 [Prawo do ochrony życia]

niedz. 27/06, od 13:00
Sala Teatru Laboratorium

Art. 74 [Ochrona środowiska]

Art. 74 [Ochrona środowiska]

niedz. 27/06, od 16:00
Piekarnia
Częściowo dostępny

Premiery: „Eski” i „Matki wyklęte”

Premiery: „Eski” i „Matki wyklęte”

pt.–sob. 25–26/06
Sala Teatru Laboratorium

Staramy się zapewnić dostęp do kultury dla g/Głuchych i słabosłyszących, osób niewidomych i niedowidzących oraz osób z niepełnosprawnością ruchową. Z tego względu znaczna część programu będzie zrealizowana przy wykorzystaniu środków umożliwiających odbiór osobom z niepełnosprawnościami.

Dla osób z niepełnosprawnościami i ich asystentów przygotowaliśmy bilety w specjalnej cenie 10 PLN. Każdy z biletów upoważnia jednocześnie do wstępu na spektakle i odbywające się po nich dyskusje (oznaczone znakiem „+”). Bilety można rezerwować pod numerem telefonu 71 34 45 320 lub adresem mailowym: sekretariat@grotowski-institute.pl. Nie ma możliwości zakupu biletów na naszej stronie internetowej.

Formy dostępności na naszym festiwalu:

DOSTĘPNOŚC DLA OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH
Audiodeskrypcja

 

 

AUDIODESKRYPCJA

Audiodeskrypcja jest techniką udostępniania wydarzeń osobom niewidomym i słabowidzącym. Opis treści wizualnych jest przekazywany w formie słownej. Przed spektaklem osoby niewidome zostaną zaopatrzone w specjalne słuchawki z przygotowanymi uprzednio ścieżkami dźwiękowymi. Dyskusje (+) dotyczące spektakli z audiodeskrypcją będą opatrzone audiowstępem.

25 czerwca – piątek – Sala Teatru Laboratorium
17:00 – Spektakl „Korpo_racje”, reż. Mateusz Brodowski (60 min)
+ 19:00 Dyskusja „Art. 65 [Wolność wykonywania zawodu]” (ok. 90 min)

25 czerwca – piątek – Piekarnia
20:00 – Spektakl „Zjemy wasze dzieci. Z cebulą”, reż. Dorota Bator, Grzegorz Grecas, Ada Tabisz, Robert Traczyk (95 min)
+ 22:00 – Dyskusja „Art. 32 [Równości z zakaz dyskryminacji] (90 min)

27 czerwca – niedziela – Piekarnia
12:00 – Spektakl „Historja”, reż. Dorota Bator (70 min)
+ 14:30 Dyskusja „Art. 30 [Godność osobista]” (ok. 90 min)

 

AUDIOWSTĘP
Audiowstęp jest rodzajem audiodeskrypcji. W audiowstępie przekazywane są informacje, takie jak: temat, czas trwania wydarzenia, nazwiska twórców, opis scenografii i kostiumów czy opis konwencji artystycznej dzieła (np. styl gry aktorów). Towarzyszące im dyskusje (+) również będą poprzedzone audiowstępami.

26 czerwca – sobota – Piekarnia
13:00 Spektakl „Marzyciele. Historia miejscami prawdziwa”, reż. Małgorzata Jakubowska (65 min)
+ 14:30 Dyskusja „Art. 75 [Ochrona lokatorów i polityka zaspokajania potrzeb mieszkaniowych]” (ok. 90 min)

26 czerwca – sobota – Piekarnia
19:00 Spektakl „Paraliż. Sprawa Igora Stachowiaka”, reż. Krzysztof Kopka, Jakub Tabisz (70 min)
+ 21:30 Dyskusja „Art. 40 [Zakaz tortur]” (ok. 90 min)

 27 czerwca – niedziela – Piekarnia
13:30 Spektakl „Hercia”, reż. Ada Tabisz (40 min)
+ 14:30 Dyskusja „Art. 30 [Godność osobista]” (ok. 90 min)

 

DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB GŁUCHYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH
Tłumaczenie na polski język migowyNapisy

 

 

SPEKTAKL W DWÓCH JĘZYKACH POLSKICH – PJM I NAPISY

Dwa polskie języki – foniczny i migowy – na scenie istnieją ze sobą na równi. Dyskusja towarzysząca spektaklowi (+) będzie tlumaczona na PJM.

26 czerwca – sobota – Sala Teatr Laboratorium
15:00 Spektakl „W dwóch językach polskich”, reż. Grzegorz Grecas (80 min)
+ 19:00 Dyskusja „Art. 31 [Wolność i dopuszczalne ograniczenia]” (ok. 60 min)

 

SPEKTAKLE Z TŁUMACZENIEM NA PJM I NAPISAMI

Tłumaczenie na polski język migowy (PJM) służy zapewnieniu dostępności dla osób g/Głuchych i niedosłyszących. Tłumaczenia zostaną przygotowane na podstawie scenariuszy oraz dostępnych nagrań. W spektaklu „Hercia” wykorzystane zostanie rzadko stosowane w Polsce tłumaczenie cieniowe – każdemu z aktorów  towarzyszy na scenie tłumaczka, niczym jego cień. Tłumaczki PJM: Elżbieta Resler, Madi Rostkowska, Izabela Wielgus.
Napisy wyświetlane w trakcie spektakli są uzupełnieniem dostępności dla osób g/Głuchych i słabosłyszących.
Wszystkie dyskusje (+) towarzyszące spektaklom również będą tłumaczone na PJM.

25 czerwca – piątek – Piekarnia
18:00 Spektakl „Tutaj kobiety palą się lepiej”, reż. Filip Jaśkiewicz, Jana Karpienko, Krzysztof Kopka, Ewa Mazgajska, Jolanta Sakowska, Jolanta Solarz-Szwed, Jakub Tabisz (70 min)
+ 22:00 Dyskusja „Art. 32 [Równość i zakaz dyskryminacji]” (90 min)

25 czerwca – piątek – Sala Teatru Laboratorium
21:00 Spektakl „Eski”, reż. Marta Wiśniewska, premiera (do 75 min)

26 czerwca – sobota – Sala Teatr Laboratorium
15:00 Spektakl „W dwóch językach polskich”, reż. Grzegorz Grecas (ok. 80 minut)
+ 19:00 Dyskusja „Art. 31 [Wolność i dopuszczalne ograniczenia]” (ok. 60 min)

26 czerwca – sobota – Piekarnia
19:00 Spektakl „Paraliż. Sprawa Igora Stachowiaka”, reż. Krzysztof Kopka, Jakub Tabisz (70 min)
+ 21:30 Dyskusja „Art. 40 [Zakaz tortur]” (ok. 90 min)

26 czerwca – sobota – Sala Teatru Laboratorium
20:30 Spektakl „Matki wyklęte”, reż. Ada Tabisz, premiera (do 75 min)

27 czerwca – niedziela – Piekarnia
12:00 Spektakl „Historja”, reż. Dorota Bator (70 min)
13:30 Spektakl „Hercia”, reż. Ada Tabisz (40 min)
+ 14:30 Dyskusja „Art. 30 [Godność osobista]” (ok. 90 min)

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA IKONA DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB NA WÓZKACH
Wydarzenie dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową

 

 

Dostępność architektoniczna zapewniona jest w Piekarni (Centrum Sztuk Performatywnych Piekarnia), przestrzeni w pełni dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami ruchu.

Zobacz „Deklarację dostępności”.

KONTAKT

W razie wszelkich pytań i innych potrzeb dotyczących dostępności festiwalu „Paragraf/Artykuł” zapraszamy do kontaktu pod adresem mailowym: dostepnosc@grotowski-institute.pl

Podsumowanie
W ramach dostępności programu festiwalu „Paragraf/Artykuł” zrealizujemy:
6 spektakli (50%) z ułatwieniem dla niewidomych oraz słabowidzących w postaci audiowstępu bądź audiodeskrypcji.
7 spektakli (60%) z ułatwieniem dla osób g/Głuchych, bądź z ograniczeniem słuchu w postaci tłumaczenia na polski język migowy oraz napisów wyświetlanych w czasie trwania spektakli.
7 spektakli (60%) w Piekarni, przestrzeni architektonicznie przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami ruchu.
4 dyskusje (50%) tłumaczone na polski język migowy, co stanowi ułatwienie dla widzów na żywo, jak i obserwujących transmisje online.

Zobacz szczegółowy program wydarzeń dostępnych w ramach festiwalu. Informacje na temat udogodnień poszczególnych wydarzeń festiwalowych znajdują się także w opisach bloków.

Kontakt dla mediów: Katarzyna Spychała, k.spychala@grotowski-institute.pl, tel. 603 553 367
Kontakt w sprawie biletów: sekretariat@grotowski-institute.pl, tel. 71 34 45 320

Materiały prasowe

Zespół festiwalowy
Kuratorzy: Krzysztof Kopka, Jakub Tabisz
Produkcja: Dominika Nestorowska, Piotr Adamczyk, Aleksandra Chojenta
Dostępność: Grzegorz Grecas, Jan Szlempo
Aranżacja i logistyka: Beata Wrońska, Klaudia Siatkowska, Katarzyna Ilich, Aleksandra Chojenta, Jan Szlempo
Program online: Jarosław Siejkowski, Jakub Tabisz
Fundraiserzy: Piotr Adamczyk, Beata Wrońska
Koordynacja dyskusji: Magdalena Mądra
Bilety i zaproszenia: Katarzyna Ilich
Promocja, strona internetowa: Katarzyna Lemańska, Katarzyna Spychała, Tomasz Raczkowski, Marta Jeżak, Justyna Pałosz (staż)
Identyfikacja graficzna: Barbara Kaczmarek

Od kiedy trwa sprzedaż biletów?
— Sprzedaż biletów na „Artykuły” oraz pokazy premierowe rozpoczyna się we wtorek 25 maja od godziny 14:00 i trwa do 14 czerwca lub do wyczerpania puli biletów.
— Sprzedaż biletów na pojedyncze spektakle (w tym premiery) trwa od 7 czerwca od godziny 12:00 do wyczerpania puli biletów.

Jakie rodzaje biletów można kupić?
Można kupić trzy rodzaje biletów:
— na bloki wydarzeń, czyli „Artykuły”. W cenie pojedynczego „Artykułu” są spektakle, czytania performatywne i dyskusje. W blokach ujęte są wybrane terminy spektakli. Nie ma możliwości zakupu pojedynczych biletów na dyskusje i czytania,
— na pojedyncze spektakle,
— specjalne dla osób z niepełnosprawnościami i ich asystentów. Bilet w cenie 10 PLN upoważnia do wstępu na spektakl i towarzyszącą mu dyskusję. Bilety można rezerwować telefonicznie (tel. 71 34 45 320) lub pod adresem mailowym Sekretariatu: sekretariat@grotowski-institute.pl. Nie ma możliwości zakupu biletu na naszej stronie internetowej.

Jakie rodzaje wejściówek są dostępne?
— na spektakle w Piekarni – w cenie 10 PLN na pół godziny (30 min) przed rozpoczęciem każdego spektaklu w Piekarni.
— na wszystkie czytania performatywne i dyskusje w Piekarni i Sali Teatru Laboratorium – w cenie 1 PLN na 1 godzinę (60 min) przed rozpoczęciem każdego wydarzenia w Piekarni (ul. Księcia Witolda 62) i Sali Teatru Laboratorium (w Sekretariacie Instytutu, Rynek-Ratusz 27).

Płatność kartą płatniczą lub gotówką. Sprzedaż wejściówek będzie prowadzona wyłącznie w miejscu danego wydarzenia.
Wejściówki sprzedawane są wyłącznie w ramach dostępnych miejsc na widowni, a ich liczba zależy od liczby pozostałych wolnych miejsc i jest ograniczona. Jedynie wcześniejszy zakup biletu w ramach sprzedaży regularnej daje gwarancję wejścia na spektakl. Nie jest prowadzona sprzedaż biletów na czytania performatywne i dyskusje.

W jaki sposób można kupić bilet?
Bilety można kupić:
— online za pośrednictwem strony internetowej Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: www.bilety.grotowski-institute.pl,
— stacjonarnie w Sekretariacie Instytutu im. Jerzego Grotowskiego (Rynek-Ratusz 27) godzinę przed wydarzeniem odbywającym się w Sali Teatru Laboratorium lub w foyer Piekarni (ul. Księcia Witolda 62) godzinę przed wydarzeniem realizowanym w tej przestrzeni. Płatność kartą płatniczą lub gotówką.

Ile kosztują bilety?
— Bilety na bloki wydarzeń, czyli „Artykuł”, w który wchodzą spektakle, czytania performatywne i dyskusje: normalny 40 PLN / ulgowy 30 PLN
— Bilety na pojedynczy spektakl: normalny 30 PLN / ulgowy 20 PLN
Takie same ceny obowiązują na pojedyncze spektakle premierowe.
— Bilety specjalne dla osób z niepełnosprawnościami i ich asystentów: 10 PLN.
— Istnieje możliwość zakupu wejściówki w cenie 10 PLN na pół godziny przed rozpoczęciem każdego spektaklu festiwalowego w Piekarni. Wejściówki sprzedawane są wyłącznie w ramach dostępnych miejsc na widowni, a ich liczba zależy od liczby pozostałych biletów i jest ograniczona. Sprzedaż wejściówek będzie prowadzona wyłącznie na miejscu. Jedynie wcześniejszy zakup biletu w ramach sprzedaży regularnej daje gwarancję wejścia na spektakl.

Oświadczenie o stanie zdrowia
Pobierz „Oświadczenie dotyczące stanu zdrowia” przed udziałem w wydarzeniu Instytutu Grotowskiego i zapoznaj się z „Regulaminem uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu”.

Spóźnieni widzowie
Organizatorzy Festiwalu mają prawo odmówić wejścia na wydarzenie osobie spóźnionej. Jeżeli będzie taka możliwość, widz zostanie wpuszczony na wydarzenie w pierwszym dogodnym momencie. Decyzję w tej sprawie podejmuje osoba odpowiedzialna za opiekę nad widownią podczas danego wydarzenia.
Osobom spóźnionym, niewpuszczonym na widownię nie przysługuje zwrot pieniędzy za bilety.

Kontakt
sekretariat@grotowski-institute.pl
tel. 71 34 45 320

Regulamin sprzedaży biletów
Więcej informacji o nabywaniu biletów za pośrednictwem strony internetowej Instytutu im. Jerzego Grotowskiego w Regulaminie.

Festiwal organizowany jest z udziałem widzów z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego. Zobacz zasady dotyczące funkcjonowania Instytutu Grotowskiego trakcie pandemii COVID-19.

P-A_logotypy